Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (2) Ádám Gusztáv (12) Alpár Ignác (2) Andrássy út (17) Árpád sor (2) art deco (2) átalakított épületek (27) Bajza utca (1) bankok (4) Bányai András (5) Baross utca (3) Bartók Béla út (1) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (2) bérházak (2) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (2) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (24) emlékművek (1) fel nem épült épületek (14) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (1) Gyulai út (3) Hegedős Károly (1) helyi védelem (36) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (4) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (4) iskolák (11) Jamina (5) járásbíróság (1) játék (2) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (6) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (1) Kis Tabán utca (1) kórház (3) Kórház utca (3) Körös part (6) Kossuth tér (4) középkor (3) kutak (2) Lázár utca (2) liget (2) Lipták János (4) Luther utca (6) Madách utca (1) malmok (1) Mende Valér (1) Michnay Sándor (2) mozik (1) műemlékek (24) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (11) posta (2) Quittner Ervin (1) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (7) szállodák és vendéglők (5) szavazás (1) Szeberényi tér (7) szecesszió (9) Szent István tér (12) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (11) templomok (13) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (4) villák (4) Wagner József (4) Ybl Miklós (1) Zamecsnik Sándor (2) Címkefelhő

Mázsaház a Hunyadi téren

2016.09.26. 20:00 - csabaihazak

Címkék: elpusztult épületek Hunyadi tér Bedő Pál

Hunyadi tér

A mai Hunyadi tér helyén a XIX. század második felében még csak egy kis tér létezett az egyházi magtár mögött. A teret 1865-ben a szomszédos központi iskoláról Nagy iskola térnek neveztek el. A mai térnek az Irányi utca felőli oldalán keskeny utca húzódott, a Kalapos utca. A tér többi részén két nagy telkű ház állt, az evangélikus egyház tanítói laka és egy magánház. E két porta felszámolásával keletkezett a mai tér. 1890-ben ide helyezték át a baromfipiacot, ezért sokáig Csirkepiac térként ismerték, 1910-ben kapta a Hunyadi tér nevet.


A mázsaház Bedő Pál tervrajzán. Forrás: Bcs. vásártér tervrajza, MNL BéML V. 76 a. 19/1924–1926. X., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

2. számú postahivatal a pályaudvaron

2016.09.19. 22:46 - csabaihazak

Címkék: posta műemlékek átalakított épületek vasúti épületek

Andrássy út 58.

A XIX. század második felében a postai szolgáltatások minőségében hatalmas változást hozott a vasúti közlekedés megjelenése: gyorsabb és biztonságosabb lett a küldemények kézbesítése. Az utasszállító vonatokhoz különleges mozgóposta-kocsikat is  kapcsoltak, amelyekben a postások menet közben válogatték szét a küldeményeket, amelyeket postazsákba varrva adtak le a megfelelő állomásokon [1]. A békéscsabai pályaudvaron 1872-ben nyílt meg a postahivatal. A XX. század elejére már szinte tűrhetetlenné vált a zsúfoltság az állomáson; ez érvényes volt a vasúti postahivatalra is. A pályaudvar bővítése során a felvételi épület déli végén (a város felől nézve a bal oldalon) 1909-ben felépült az új vasúti postahivatal, 45 ezer korona költséggel. Az új, emeletes posta tíztengelyes homlokzata a felvételi épületével megegyező kialakítású volt, a postát rövid földszintes szakasz kötötte össze az állomásépülettel. Térerősségmérés Békéscsabán. Forrás: Postamúzeum

Református templom

2016.09.12. 21:49 - csabaihazak

Címkék: templomok helyi védelem Wagner József Deák utca

Deák utca 4.

A rendelkezésünkre álló források alapján nehéz pontosan megmondani, hogy mikor jelent meg először Csabán a református vallás. A történeti adatok azt mutatják, hogy a környék már egészen korán, a reformáció elején elfogadta az új tanokat. Csaba azonban a katolikus Ábránfy nemzetség birtoka volt, amely család ebben az időben ferences kolostort alapított, és amelynek egyik tagja ekkor esperes is volt, így könnyen elképzelhető, hogy az Ábránfyak birtokaikon nem tűrték a reformáció híveit. Frid. Adolpho Lampe Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transilvania című, 1728-ból származó egyháztörténeti munkája alapján azonban bizonyosnak látszik, hogy a XVII. században Csabán református vallású magyarok laktak. Lampe műve alapján Haan Lajos azt is megállapította, hogy Csabán ekkor iskola is működött, ahová Debrecenből küldtek iskolamestereket. Az újabb kutatások azonban ezt cáfolták: a felsorolt debreceni diákokat más falvakba küldték, amelyek neveit (Csány, Csatár, illetve Kaba) tévesen olvashatták Csabának. A falu újratelepítésének idején, 1717-ben 22 református vallású családot írtak össze Csabán (ők alighanem már évekkel korábban is itt lakhattak), azonban nem ismert, hogy papjuk, egyházuk volt-e. A későbbi adatok azt mutatják, hogy a XIX. században lassan növekedett a reformátusok aránya: 1826-ban még csak 0,7%, 1900-ban már 3,4%. Az arány a trianoni békeszerződést követően ugrásszerűen megnőtt az elcsatolt területekről Csabára települők révén: 1930-ban már 7% körül volt arányuk. A reformátusok túlnyomó többsége magyar anyanyelvű volt.1.jpgA református templom 1920 körül

A csabai Ábránfy-kastély

2016.08.29. 21:53 - csabaihazak

Címkék: középkor elpusztult épületek kastélyok és kúriák

Kastély utca – Corvin utca

A középkori Csaba legjelentősebb épülete az Ábránfy család által emelt kastély volt. Az építés pontos idejét nem ismerjük, azonban valószínű, hogy 1521-ben már állt a várkastély, mivel Ábránfy Péter – a kastély feltételezett építője – egyik levelét Csabáról keltezi. Ez a levél egyúttal az első magyar nyelvű emlék Csaba történetében:

"My ky vagyonk Abranfy Peter és fyaym Istvan és Peter agyuk emlekezetre, hogh atuk kakabeli rezunket bekes varmegyeben az my atyankfyanak Ver Andrasnak zalogon harmadfel zaz foryntban és fogatunk neki az my hytwnkre es tyztessegwnkre, hogh myg az w penzet megagyuk, az iozagot nala hagyjuk es benne megoltalmazuk. Ez level kwlt Chaban Zent-Lazlo kyral napyan 1521. Abranfy Peter kezeirassa."

A kastély első írásos említése 1529-ből való. A kastély pontos helyét sem ismerjük, a településtörténeti és régészeti megfigyelések azt mutatják, hogy a falu déli szélén állhatott, ahol a mocsarak és erek kiváló természetes védvonalul szolgáltak. A máig fennmaradt Kastély, Kastélyi szőlők helynevek mutatják, merre állhatott az erődítmény. Haán Lajos először a Csetneky-féle malomudvart (Kastély u. 10.), majd a mai Corvin u. 8. számú házat azonosította a kastély helyeként. A Kastély utca 24. szám alatt olyan leletek – egy penge-, egy csont- és 15 égett agyagtöredék – kerültek elő, amelyek a kastélyból származhatnak.kastely.jpgAz Ábránfy-kastély valószínűsített helye a mai Békéscsaba térképén

Vashíd

2016.08.21. 12:31 - csabaihazak

Címkék: hidak átalakított épületek Sztraka Ernő Körös part

Kiss Ernő utca – Kórház utca

A Széchenyi ligetnél álló fahíd helyén 1879-ben épült fel Sztraka Ernő városi mérnök tervei alapján a 7,5 méter nyílású, 4 méter széles, íves, vaslemeztartós híd a tégla hídfőfalaknak cölöprácsra rakásával, 11600 pengő költséggel. A hidat 1879 augusztusában kezdték építeni, és októberre el is készült.vashid2.jpgA Vashíd a XX. század első éveiben

Apolló (Brigád) mozi

2016.08.08. 15:35 - csabaihazak

Címkék: mozik elpusztult épületek Zamecsnik Sándor Lipták János Munkácsy utca

Munkácsy utca 4.

A mozgókép feltalálása után néhány évvel Békéscsabán is megkezdődtek a filmvetítések. A források sajnos ebben a tekintetben hiányosak, de feltehető, hogy elsőként Csabára is vándormutatványosok hozták el a filmeket. Az első híreket a Békésmegyei Közlöny 1899. január 16-i számában olvashatjuk, ahol a színházi filmvetítésekről tudósítanak. 1901. novemberében a hírek arról tudósítanak, hogy az Uránia Tudományos Színház teljes apparátussal a városba látogat, és a színházban pénteken, szombaton és vasárnap is előadást tart. Az Uránia a következő években is rendszeresen visszatért Csabára, de városunkba látogatott az Első Magyar Villamos Színház is. Később a Nádorban is működött mozi.

Az első valódi moziépület, az Apolló mozi 1923-ban létesült a Munkácsy utcában, Lipták János és Zamecsnik Sándor tervei alapján, egy 1910-ben épült magtár átalakításával [2,3]. Az építkezést Lipták János vállalata végezte. apollo.jpgAz Apolló mozi az 1920-as években

Vásárcsarnok terve 1925-ből

2016.08.01. 19:45 - csabaihazak

Címkék: fel nem épült épületek

A város már igen régen tervezte vásárcsarnok felépítését. 1888-ban Sztraka Ernő városi mérnök elkészítette egy árucsarnok terveit (a tervek sajnos nem ismertek), amely a mai Justh Gyula utcában épült volna, 60 öl hosszan, a vásárcsarnok azonban nem épült fel [1]. Az árucsarnok építése a továbbiakban is napirenden maradt.

1924-ben a Városfejlesztő Részvénytársaság tervezte új vásárcsarnok építését a Hunyadi térre, a terv azonban meghiúsult, mert a képviselőtestület maradibb tagjai nem látták szükségét annak, hogy a piaci árukat a piszkos föld helyett a tiszta vásárcsarnokban árusítsák. 

A város 1925-ben a budapesti Stabil Építő Rt.-t bízta meg a vásárcsarnok terveinek elkészítésével. Az építővállalat éppen abban az időben építette a pesterzsébeti vásárcsarnokot (amely ma helyi védelem alatt áll), e csarnok terveit módosítva készítették és küldték el a csabai csarnok vázlatos terveit, amelyeket a város igényeihez mérten kisebbre vagy nagyobbra lehetett volna változtatni


A vásárcsarnok távlati képe. Forrás: Vásárcsarnok építési terve, MNL BéML V. B. 72.b 5573/1926, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A Magyar Államvasutak felvételi épülete

2016.07.25. 19:51 - csabaihazak

Címkék: műemlékek Andrássy út vasúti épületek

Andrássy út 58.

Békéscsabát 1858-ban érte el a vasút, ekkor épült a Tiszavidéki Vasút ma is álló, nemrég helyreállított felvételi épülete. A város fejlődésével, vasúti csomóponttá válásával az épület hamar szűkké vált, és – bár a régi állomásépületet több alkalommal bővítették – az 1920-as évekre nyilvánvalóvá vált, hogy új, a megnövekedett áru- és utasforgalom igényeit kielégítő felvételi épületre van szükség. 1924-ben el is készültek egy, a korabeli hírek szerint "rendkívül szép és impozáns", kétemeletes állomás tervrajzai, amely a postától a ma is álló raktárépületig tartott volna, vagyis hossza a ma álló két állomásépület együttes hosszával egyezett volna meg. A hatalmas állomásépület az Andrássy út torkolatába épült volna, néhány méterrel a meglévő régi felvételi épület elé, amelyet az építkezés végeztével lebontottak volna. A tervek szerint az új állomás az ország (sőt, talán egész Európa) egyik legkorszerűbb állomása lehetett volna, ahol aluljárókon keresztül lehetett volna a fedett szigetperonokra feljutni. A nagyszabású tervek végül (alighanem pénzhiány miatt) nem valósultak meg. A tervrajzokat sajnos nem ismerjük (az sem ismert, hogy fennmaradtak-e), így nem tudjuk összevetni a korábban tervezett épületet a ma is álló állomásépülettel. Ennek ellenére úgy véljük, talán szerencsésebb is, hogy nem épült fel a tervezett monumentális felvételi épület, hiszen néhány évvel később így is nagyon szép állomásépülettel gazdagodott a város, miközben az 1858-ból származó régi állomásépület is megmenekült, és a két állomásépület egyedülálló vasúti épületegyüttest alkot. allomas2016.jpgA felvételi épület a város felől 2016-ban

Urszinyi-ház – Békés Megyei Könyvtár

2016.07.17. 21:00 - csabaihazak

Címkék: helyi védelem Wagner József polgárházak Körös part

Derkovits sor 1.

Urszinyi Dezső miniszteri titkár, földbirtokos, köztörvényhatósági bizottsági és képviselő-testületi tag 1898-ben építtette fel szép házát a Körös-parton, Szemián Sámuel városi főjegyző házának helyén, Wagner József építőmester tervei alapján.urszinyi2015_3.jpgAz egykori Urszinyi-ház 2015-ben

Iparosszékház terve 1925-ből

2016.06.12. 09:20 - csabaihazak

Címkék: Andrássy út fel nem épült épületek Lipták János

Andrássy út – Trefort utca sarka

A békéscsabai Iparos Egylet 1885-ben alakult meg 731 taggal [1,2]. Az ipartestület megalakulásától kezdve fontos feladatának tekintette a szakképzést, mely 1874-től az ipariskolai tanoncképzéssel vált rendszeressé. A testület tagjaiból alakult iskolai bizottság tagjai is részt vettek a képzésben. Az ipartestület fellépett az ipari szakiskola létesítésének érdekében. A vásározó iparosok érdekvédelmét felvállalva részt vett a vásárok rendtartási és szabályrendeletének kidolgozásában, az elszegényedett iparosokat rendszeresen segélyezték.


A székház főhomlokzata Lipták János tervrajzán. Forrás: Iparos székház építési ügye, Békéscsaba város tanácsának iratai, MNL BéML V. B. 72.b 4957/1927, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Polgári fiúiskola – Petőfi utcai általános iskola

2016.06.05. 18:29 - csabaihazak

Címkék: szecesszió iskolák helyi védelem

Petőfi utca 1.

A békéscsabai állami polgári fiúiskolát a község kérelmére a város szülöttjének és akkori országgyűlési képviselőjének, Zsilinszky Mihálynak közbenjárására Wlassics Gyula kultuszminiszter szervezte meg. Az iskola I. osztálya 33 tanulóval Donner Lajos községi polgári leányiskolai igazgató vezetése alatt az 1901–1902. tanévben meg is kezdte működését, először az evangélikus kistemplom melletti iskolaépületben, majd a Munkácsy utcai Novák-féle házban, 1904-től pedig a volt algimnáziumi épületben. Az iskola fejlődését mutatja, hogy 1905-ben már két, párhuzamos első osztályt kellett indítani. polgisk.jpgAz iskola 1910 körül

A Tiszavidéki Vasút állomásépülete

2016.05.21. 20:25 - csabaihazak

Címkék: műemlékek vasúti épületek

Andrássy út 58.

Magyarország területén az első vasútvonalat - amely Pestet Váccal kötötte össze - 1846. július 15-én nyitották meg. A tervezett vonalak között szerepelt a Pestet Araddal összekötő vasútvonal, amelynek Pest és Szolnok közti szakasza már 1847-ben elkészült. Az eredeti tervek szerint a vasút Szolnokról Szajolon, Mezőtúron, Szarvason, Mezőberényen, Békésen és Gyulán át vitt volna Aradra. A csabaiak azonban hamar felismerték, milyen előnyökkel járna, ha a vasút keresztülhaladna a városon, és már 1847-ben kérték a terv megváltoztatását, és komoly felajánlásokat tettek: vállalták a terület kisajátítását, a földmunkák elvégzését, a hidak felállítását, valamint 500 ezer téglát is felajánlottak az állomás építéséhez. Ennek köszönhetően a vasút vonalát Csabán keresztül vezették, amihez az is hozzájárult, hogy a környező települések lakói vasvillával kergették el a kitűzést végző mérnököket. Az 1856-ban megalakult Tiszavidéki Vasúti Részvénytársaságnak Békéscsaba a fenti hozzájáruláson felül még 40000 forint értékben 200 db részvény jegyzését ígérte, ha Csabát érinti a vasút.allomas2016.jpgA régi állomásépület 2016-ban

Polgárházak III. – Dózsa György út

2016.05.09. 21:55 - csabaihazak

Címkék: átalakított épületek Dózsa György út polgárházak

A Dózsa György út már évszázadok óta Békéscsaba egyik fő útvonala: már a középkori falu és az Ábránfyak megerősített kastélya is ezen a környéken helyezkedett el. Már 1851-ben is Fő utcaként, pontosabban annak egyik részeként, majd 1865-ben Nagy utca néven emlegették. 1910-ben Zsilinszky Mihályról nevezték el, akinek szülőháza az uctában állt. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész 1881 és 1887, illetve 1896 és 1918 között Békéscsaba országgyűlési képviselője volt. 1895-től minisztériumi államtitkár volt. Történészi munkája elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1878-ban levelező, 1899-ben rendes tagjává választotta. 1949-ben az utcát Dózsa Györgyről nevezték el, így Zsilinszky nevét – noha Békéscsaba fejlődésének egyik fő támogatója volt – ma sajnos nem viseli közterület szülővárosában. A központi fekvésű (az utcánkénti házszámozás 1910-es bevezetése előtt a mai Dózsa György út 2. szám alatti épülettel kezdődött a csabai házak számozása), a főtérhez közeli utcában számos, a város legtehetősebbjei közé tartozó család építette fel lakóházát. Az itt álló, többségükben az átlagot meghaladó igényességgel kialakított, sok esetben nagyobb méretű, zárt sorú – hézagos zárt sorú beépítést követő paraszt–polgár házak elegáns kisvárosias képet kölcsönöztek – és részben kölcsönöznek ma is – az utcának. (Annak ellenére, hogy itt jellemzően gazdagabb családok éltek, az emeletes házak itt sem voltak népszerűek, amit azért sajnálhatunk, mert azok talán nagyobb eséllyel menekültek volna meg a bontástól, átalakításoktól, és persze nagyvárosiasabb képet is nyújtottak volna). dozsa.jpgA Dózsa György utca megmaradt polgárvárosi oldalának harmóniát sugárzó házsora

Protestáns egyetem Békéscsabán

2016.04.27. 21:46 - csabaihazak

Mokry Sámuel 1832-ben született a Bács megyei Monostorszegen [1]. A hallei egyetem teológiai karán 1854-ben szerzett diplomát. Először Orosházán lett segédlelkész, majd 1857-ben a békéscsabai algimnáziumban kapott tanári, később igazgatói állást. 1864-ben gazdálkodásba fogott gerendási birtokán, és ugyanebben az évben belépett a Békésmegyei Gazdasági Egyletbe. Hamarosan az egylet szellemi irányítója lett, célja volt, hogy a gazdaság minden ágát előmozdítsa a megyében. Az 1863-64-es aszályokat követően Mokry Sámuel növénynemesítéssel - elsősorban búzával - kezdett foglalkozni. Célja a szárazságnak jobban ellenálló, nagyobb kalászt hozó búza létrehozása volt. Először a Gazdasági Lapok-ban közölte eredményeit, majd 1875-ben megjelent Búzanemesítés című műve, amely az első magyar búzanemesítési szakkönyv volt. A századforduló körül Budapestre költözött, és ott hunyt el 1909. június 10-én.

Mokry Sámuel portréja

Szent Miklós ortodox templom

2016.04.11. 21:23 - csabaihazak

Címkék: templomok műemlékek

Bartók Béla út 51-53.

A békéscsabai egyházak közül - az evangélikus és a katolikus után - időben harmadikként a görögkeleti alakult meg 1820-ban, 624 lélekkel. Ennél már jóval korábban laktak Csabán görögkeleti vallásúak (1744-ben már éltek itt görög családok), a többnyire kereskedelemmel foglalkozó görögök azonban kevesen voltak, egyházilag nem szervezkedtek. Jelentősebb mértékben csak később költöztek görögkeleti vallású lakók Csabára, elsősorban a környező román népességű településekről, Kétegyházáról, Gyuláról, Méhkerékről. Nagyobb tömegben az 1816-os nagy drágaság idején érkeztek románok Erdélyből és Arad vármegyéből. 1880 körül bolgárok is jöttek a városba, az egyházi iratok szerint pedig orosz és szerb tagjai is lehettek a gyülekezetnek.bb.jpgAz ortodox templom napjainkban

Játék – Mennyire ismerjük Békéscsaba műemlékeit?

2016.03.27. 09:05 - csabaihazak

Címkék: játék

Karácsonyi játékunk nagy sikerére való tekintettel újabb játékot hirdetünk. A feladat ezúttal az, hogy a békéscsabai épületek részleteit ábrázoló fényképek alapján fel kell ismerni, melyik épületről van szó. Játékunkkal arra is szeretnénk rámutatni, hogy mennyi érték van városunkban, amelyeket – bár számtalanszor elmegyünk mellettük – talán észre sem veszünk.10655389_810126852363512_3528449729911895520_o.jpg

Szalay-kúria – Úttörőház – Óvoda

2016.03.22. 07:40 - csabaihazak

Címkék: Andrássy út helyi védelem polgárházak kastélyok és kúriák

Andrássy út 38.

A Csabaszabadi gerendási  legelőnek nevezett területen élő Szalay birtokos család tagja, Szalay Sándor az akkori Vasút utca középső szakaszán épített házat 1896-ban. szalay_19.jpgAz épület főhomlokzata 2015-ben

Reiner-ház a Munkácsy utcában – Békéscsaba első emeletes háza

2016.03.03. 21:40 - csabaihazak

Címkék: átalakított épületek helyi védelem Munkácsy utca

Munkácsy utca 1.

Bár Békéscsaba lakossága a XIX. században gyorsan növekedett, és Csaba már 1840-ben városi rangot kapott (amelyet aztán 1849 után el is vesztett), a városképen hosszú ideig alig-alig mutatkozott a település fejlődése: a templomokon kívül nemigen akadt említésre méltó, kiemelkedő épület. Még az új városháza építésekor (1871–72) is csak néhány emeletes ház állt a városban. Fábry Károly [1] az Egri utca 831. számú (ma Munkácsy utca 1.) alatt álló Reiner-féle házat nevezi meg a város legelső emeletes házaként. Hogy ez az épület mikor épülhetett, arról pontos infornmációnk nincs, de ha valóban ez volt az első emeletes ház, akkor 1853-ban már bizonyosan állt, hiszen ebben az évben épült a régi városháza emeletes épülete. A legenda szerint az első emeletes ház építése annyira különleges újdonságnak számított a városban, hogy csak az épület elkészülte, az állványok kihordása után vették észre, hogy a lépcsőt kifelejtették. munkacsyu3_2.jpgBékéscsaba első emeletes háza napjainkban

Munkácsy-emlékművek Békéscsabán

2016.02.20. 22:04 - csabaihazak

Címkék: szobrok emlékművek Munkácsy Mihály

Békéscsaba és Munkácsy kapcsolata közismert: a magyar festészet egyik legnagyobb alakja szülei halála után, 1852-ben került Csabára nagybátyjához, Reök Istvánhoz. Munkácsyt - önéletrajza szerint - már Csabára érkezésekor csodálatba ejtette a város, amelynek szabályosan sorakozó házait a párizsi Rue Rivolihoz hasonlította. Első csabai lakása a 975. számú ház, a mai Baross u. 6. volt, ahonnan naponta járt nagynénjéékhez ebédre a Steiner-kúriába, ahol Gizella nővére is nevelkedett. 1852-től valószínűleg katolikus iskolába járt Csabán, már arról beszéltek, hogy a következő évben gimnáziumba küldik. A Steiner-kúriába tett látogatások, amelyek alighanem Munkácsy mindennapjainak legboldogabb óráit jelentették, szomorú eset vetett véget: 1852. december 6-án rablók támadtak a családra, és Munkácsy nagynénje az elszenvedett gyötrelmek következtében januárban meghalt. Munkácsy nagybátyjával hamarosan új, előkelőbb helyre, a főtéren lévő Trauttmannsdorf-féle gazdatiszti lakásba költözött, ahol - a szomszéd Vidovszky gyerekek személyében - barátokat is talált. Munkácsy ekkor már 11. évéhez közeledett, és el kellett dönteni, mi legyen belőle. Nagybátyja úgy határozott, hogy asztalosinasnak adja Lang György asztalosmesterhez, a csabai asztalos-, molnár- és pincércéh céhmesteréhez. A műhely, ahol Munkácsy három és fél évet töltött, az Egri utcában (a mai Munkácsy utcában) állt. Az inasévek sok keserűséget hoztak Munkácsy számára. 1858 májusában szabadult fel az inassorból, ekkor avatták asztaloslegénnyé, ezután megállapodott nagybátyjával, hogy Aradra megy. 1858. október végén utazott Aradra (a szolnok-aradi vasútvonalat október 25-én nyitották meg), így hat év után Munkácsy elhagyta Csabát. Munkácsy Mihály. Ferdinand Mulnier fényképész 1879-ben készült felvétele

A gerlai monostor

2016.02.11. 20:48 - csabaihazak

Címkék: középkor templomok elpusztult épületek Gerla

Ógerlai-erdő

Gerla 1984 óta Békéscsaba része, a település azonban valójában Csabánál is régebbi múltra tekint vissza. Pontosabban, az első ismert okleveles említése korábbi, mint Csabáé: 1259-ben a gerlai monostor apátja a Szilágysomlyó melletti Keresteleken birtokos. Hol volt "Julamonustora" és Vata földvára? A középkori Gyula kezdetei című tanulmányában Dusnoki-Draskovich József meggyőzően érvel amellett, hogy a korábbi, Karácsonyi Jánostól származó értelmezéssel szemben Károly Róbert 1313. június 20-án és 22-én kelt két oklevelében a Julamonustora név nem Gyulát, hanem Gerlát takarja. Ha ez valóban így van, akkor Károly Róbert 1313-ban legalább három napot Gerlán töltött. A váradi káptalan 1383. július 13-án kelt okleveléből tudjuk, hogy Gerla a Csabát is birtokló Ábránfyak tulajdona volt, akik a XIV. század közepén élt gerlai Ábrahámról kapták nevüket. Karácsonyi Jánostól tudjuk, hogy a család a Békés vármegye ősfoglalójának, a Csolt nemzetségnek a leszármazottja volt. Az Ábránfyak birtokának központja Gerla volt, amely így akkoriban Csabánál jóval jelentősebb településnek számított. A középkori Gerla legkiemelkedőbb épülete az Ábránfyak által építtetett monostor volt.1111.jpgGerlamonostora alaprajza Jankovich B. Dénes ásatásai alapján [1]

Steinberger-ház – a Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa

2016.02.02. 20:53 - csabaihazak

Címkék: szecesszió villák helyi védelem Körös part Belanka Mihály

Derkovits sor 7.

A Körös partján – különösen a városközponthoz közel eső szakaszokon – a XX. század elején indult meg a villanegyed kiépülése. Érdekes módon a Gyulai út és a Bánszky utca közé eső szakaszon elsősorban a Körös túlsó partján épületek elegáns villaépületek, a belváros felőli parton csak néhány ilyen jellegű ház épült. Ezek közül kiemelkedik a mai Derkovits sor 7. szám alatti emeletes villa, amelyet 1924-ben Steinberger Márton megbízásából épített Belanka Mihály építőmester (forrásaink [3] alapján nem egyértelmű, hogy a tervező is Belanka volt-e, vagy csak a kivitelező). A Steinberger család a Deák utca 7. szám alatti házából költözött a Körös-parti villába.2015.jpgAz egykori Steinberger-ház ma szlovák konzulátusként

Ursziny–Beliczey-kúria

2016.01.23. 10:12 - csabaihazak

Címkék: műemlékek átalakított épületek kastélyok és kúriák Gyulai út

Gyulai út 2.

A mai Gyulai út első, a Körös-parthoz közeli szakasza a XIX. század második negyedében kezdett kiépülni, ebben az időben több nemesi család emeltetett itt kúriát: ekkoriban épült a Steiner–Omaszta-kúria és a Kis-Rosenthal-kúria is. A mai 2. szám alatt álló klasszicista kúriát az 1840-es évek végén építtette a szepsi Ursziny család. Ursziny Andor 1836-ban költözött Békés vármegyébe, Szarvason ügyvédként működött. 1840-től Stockhammer Herman gróf uradalmi ügyésze lett Csabán, majd öt évvel később a megye táblabírója lett. 1849-ben Békéscsaba főbírójává választották. 1861-ben a vármegye másodalispánja volt. 1887-ben hunyt el, emlékét ma utca őrzi Békéscsabán.beliczey2007_1.jpgA Beliczey-kúria főhomlokzata

Vidovszky–Adler-palota a Szent István téren

2016.01.04. 19:49 - csabaihazak

Címkék: helyi védelem Szent István tér

Szent István tér 8.

A Szent István tér mai képe a XIX. század második felében kezdett kialakulni. Az első emeletes ház a téren a régi városháza ma is álló épülete volt, amely 1853-ban épült, ezt a Fiume követte másfél évtizeddel később. 1871 és 1873 között épült a páratlan oldal első emeletes épülete, a városháza. Egy évtizeddel később, 1884-ben épült a téren az első emeletes magánház: ekkor építette fel Vidovszky Károly fűszerkereskedő a ma 8. számmal jelzett palotáját a földszinten üzletekkel, az emeleten díszesen berendezett, tágas termekkel. vid09.jpgA Vidovszky-ház a századforduló környékén

Keressük Békéscsaba legszebb podsztyenás házát

2015.12.24. 14:13 - csabaihazak

Címkék: játék szavazás népi építészet podsztyenás házak

Rendhagyó bejegyzésünkben ezúttal nem a város valamelyik jelentős épületét ismertetjük, hanem játékra hívjuk olvasóinkat: keressük Békéscsaba legszebb podsztyenás házát.

Ahogy azt 11. részénél tartó, a város podsztyenás házait bemutató sorozatunkban már számos alkalommal hangsúlyoztuk, véleményünk szerint Békéscsaba építészetének ezek a különleges darabjai igazi kincset jelentenek: nemcsak szépségük, barátságos, bájos, meseszerű képük miatt, hanem azért is, mert a podsztyenás háztípus megszületése során a szlovák és a magyar kultúra keveredésével különleges épülettípus alakult ki városunkban. Az elmúlt évtizedek sajnos nem kímélték ezeket a bájos kis házakat sem: számtalan vált közülük bontás áldozatává, sokat közülük pedig olyan mértékben átalakítottak, hogy csak egy-két apró jel árulkodik egykori formájukról.  Szerencsére sok olyan podsztyenás ház áll még a városban, amely eredeti formában vagy kisebb átalakításokkal maradt ránk, azonban sok közülük nagyon rossz állapotban van és sürgős felújításra szorul. Ezzel a szavazással is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha nem védjük meg őket, a csabai városképnek ez a különleges, értékes és egykor oly jellegzetes eleme örökre eltűnhet. Összeállításunk azt is jól mutatja, hogy hasonlóságuk ellenére mennyire változatosak ezek a házak. A szavazásra 39 ma is álló, többé-kevésbé eredeti formájában megmaradt épületet választottunk ki - aki nem találja a kedvencét, hozzászólásban is szavazhat. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a szavazásban részt vevő házakat; azokról, amelyek korábban már szerepeltek a blogban, a megfelelő linkre kattintva további képeket, esetleg bővebb leírást lehet találni.

1. 4-es honvéd u. 27.4-es_honved_u_27.jpgBár talán már nem minden részlet eredeti, és a konvektorok szellőzőrácsai egy kicsit rontanak az összképen, a podsztyena gyönyörű korlátja és az eresz alatti fűrészelt díszítés a legszebbek közé emeli ezt a házat.

Kőhíd – Munkácsy híd

2015.12.17. 15:12 - csabaihazak

Címkék: hidak műemlékek elpusztult épületek Sztraka Ernő

Gyulai út

Az 1777-ben ásott csabai Körösön eleinte csak jármos fahidak épültek: a Gyulai úton, a Széchenyi liget sarkánál, és a villamosmű melletti körgáti zsilip helyén. A városban elsőként a legforgalmasabb Gyulai úti híd helyén épült szilárdabb anyagú, téglaboltozatos híd 1875-ben Sztraka Ernő városi mérnök tervei alapján, 7,5 méter nyílással és 6 méter kocsiútszélességgel, tégla mellvédfallal. A hidat a népnyelv Kőhídnak nevezte el. A szép híd a Körös-parttal és a közeli malommal, illetve később a Közművelődés Házával festői látvány nyújtott és hamar a csabai képeslapok egyik kedvelt témájává vált.kohid.jpgA Kőhíd 1900 körül