Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (4) Ádám Gusztáv (17) Alpár Ignác (2) Andrássy út (22) Árpád sor (3) art deco (3) átalakított épületek (33) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (2) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (3) bérházak (3) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (28) emlékművek (1) fel nem épült épületek (20) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (2) gyógyszertárak (1) Gyulai út (3) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (42) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (6) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (4) iskolák (18) Jamina (6) járásbíróság (1) játék (3) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (8) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (5) Kórház utca (4) Körös part (8) Kossuth tér (5) középkor (3) kutak (2) laktanya (2) Lázár utca (2) liget (2) Lipták János (4) Luther utca (7) Madách utca (1) malmok (2) Mende Valér (1) Michnay Sándor (3) mozik (1) műemlékek (30) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (17) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (8) szállodák és vendéglők (5) Szarvasi út (1) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (14) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (6) villák (4) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

Polgárházak II. - Irányi utca

2015.09.21. 22:34 - csabaihazak

Címkék: Irányi utca polgárházak

Irányi utca

A polgárházakat ismertető, bevezető bejegyzésünkben azt ígértük, hogy új sorozatunkban bemutatjuk az építészetileg rendkívül változatos és értékes, földszintes polgárházakkal szegélyezett polgárvárosi utcák közül azokat, amelyek a rengeteg bontást és átalakítást átvészelve napjainkban is többé-kevésbé eredeti formájukban láthatóak. Mivel érthető módon ezekről a házakról jóval kevesebb fénykép (és általában bármilyen információ) maradt fenn, mint a városközpont jelentős műemlékeiről, különösen sokat jelentene, ha segítséget kapnánk olvasóinktól, akik emlékeket, vagy akár régi családi fényképeket őriznek a sorozatunkban bemutatott polgárházakról.

A városközponthoz közeli elhelyezkedésének köszönhetően más hasonló utcáknál jóval több adatot és képet találhatunk a mai Irányi utca épületeiről. Az Andrássy utat a Luther utcával összekötő Irányi utca régen az Okos utca nevet viselte, mivel az Okos család háza az utca és a mai Andrássy út sarkán állt. 1910-ben nevezték el Irányi Dániel politikusról, a szabadságharc egyik legradikálisabb kormánybiztosáról. Az utca központi fekvése miatt már korán, a XIX. század második felében számos polgárház épült itt, ezt követően több városias, emeletes magán- és középületet emeltek az utcában a századforduló környékén (állami elemi iskola, Kocziszky-ház) és az 1920-as években (Kocziszky-palota, Kisgazda székház, Csaba mozi).

iranyi1962.jpgAz Irányi utca páros oldala a fentrol.hu 1962-ből származó légi felvételén: balról jobbra haladva a Kocziszky-palota, a Kocziszky-ház, a Sztraka-ház, a Máté-ház, a Plesch-ház, a mozi, a Molnár-ház, az elemi iskola és a Zamecsnik-ház

iranyi_1975.jpgAz Irányi utca páros oldala 1975-ben

Az egykori Irányi utca 4. sz. alatti épület érdekessége, hogy Sztraka Ernő városi mérnök háza volt. Halála után a ház özvegyéé volt, fiuk, Tarján Tibor ügyvéd itt nyitotta meg irodáját 1908 végén. Az ügyvéd a múzeumot is gazdagította ornitológiai gyűjteményével, ő volt a múzeum állattári őre, és az Országos Állatvédő Egylet csabai fiókjának megalapításán is fáradozott. Békéscsaba legkiválóbb építészének háza ma már nem áll, és használható fényképről sincs tudomásunk.

Az Irányi utca 6. sz. épületről csak annyit tudunk, hogy az 1880-as években özv. Máté Jánosné tulajdonában állt, majd 1897-től dr. Wertheim Károly egyetemes orvostudor, sebészműtő, volt egyetemi tanársegéd, képesített tisztiorvos és az egészségtan tanára rendelt az épületben, mint a "Báró Hirsch Mór" Jótékonysági és Önsegélyző-Egyesület orvosa. Szintén itt rendelt dr. Faludi Lipót nőgyógyász, gyermekgyógyász, belgyógyász, szem- és fülgyógyász, volt kórházi orvos, valamint több budapesti betegsegélyező-egyleteknek rendelő főorvosa. 1922-ben itt lakott id. Uhrin József, Máté Endre 1924-ben adta el félházrészét Nigrinyi Jánosné Uhrin Juditnak.

A 4. és 6. számú épületek helyén ma jellegtelen, háromemeletes lakóépület áll.

Az Irányi utca 8. az 1880-as években Plesch M. J. izraelita hitközségi elnök tulajdonában állt. Az 1920-as években Rósinger fogászati laboratóriuma működött itt. László József étel-, templom- és mécsesolajat forgalmazott itt minden mennyiségben, és László Sára iparművész nőiruha-szalonja is itt működött, valamint a Magántisztviselők Országos Egyesületének békés­csabai csoportja is itt tartott fenn egyesületi helyiséget. Az épület helyén alakították ki - eredetileg Dr. Domokos József tér néven - a mai Nagy Imre teret az 1980-as évek elején.

Az Irányi utca 10. szám alatt Weisz Albert nagy magtárral rendelkező háza állt, Wertheim Géza cipészműhelye, majd Reich Vilmos paplanos és kárpitos műhelye működött itt. A ház lebontása után itt épülhetett fel báró Rőmy Emil és Willenthal Jenő eredetileg a Berényi út 19. sz. alá tervezett mozija 1929-ben.2isk1.jpgAz Irányi utca 12. számú épület az állami elemi iskola szomszédságábankepeslap_molnar.jpgA Molnár-ház homlokzatának finom részletei jól kivehetőek egy 1918-ban kiadott képeslap részletén

Az Irányi utca 12. szám alatti házról a hirdetések alapján annyit tudtunk meg, hogy a századfordulón Kiss József bádogos műhelye működött itt, az 1920-as években Molnár József keresett fogtechnikus tanulót, az 1930-as években pedig az Alföldi magánynyomozó-iroda működött az épületben. A szép házat a kilencvenes évek közepén bontották le, a helyére a Winchester Pub épülete (ma Babylon Club) épült, néhány - sajnos nagyon kevés - homlokzati elem megtartásával.iskola50.jpgIrányi utcai házak: 12. sz. Weisz-, majd Molnár-féle ház, 14. sz. elemi iskola, 16. sz. Zamecsnik-ház

iranyi.jpgA mai Irányi és Luther utcák sarka a Kistemplom tornyából 1900 körül. A tájékozódást a neológ zsinagóga tornyai és a Zamecsnik-ház ívelt teteje (a kép közepétől balra) könnyíthetik meg

2isk2.jpgAz Irányi utca az elemi iskolával és a Zamecsnik-házzal

A 16. számú ház a XIX. század végén épülhetett: 1898-ban már Zámecsnik-házként említik a hirdetések. 1903-ból sal Gyula járási m. kir. állatorvos hirdetésével találkozhatunk. A ház a későbbiekben is a Zámecsnik család tulajdonában állt, több híradás is említi az itt lakó Zámecsnik Juditot, az Irányi utcai elemi leányiskola tanítónőjét, az Evangélikus Leányegyesület ügyvezető elnökét, illetve Zámecsnik Sándor építészt. 1924 augusztusában a nagy esőzések hatására kidőlt az épület hátulsó fala, Zámecsnik Sándor bontási engedélyt kért és kapott. Az 1920-as évekből még számos lakót ismerhetünk meg a korabeli újságokból: Pavick Vincét, aki a főtéri Adler-kereskedést vásárolta meg, Horváth kertészt, Uhrin Károly férfiszabót, valamint özv. Olárinét, aki kiadó szobát és házikosztot hirdetett. Az egykori Zámecsnik-ház emlékét lebontása után (a helyére az általános iskola új szárnya épült) még ma is őrzi az általános iskola falán a ház különleges, ívelt tetőszerkezetének vonala.

andrassy-irinyi_sarok.jpgAz Andrássy út és az Irányi utca sarka. A kép bal szélén a Vajda-ház (Irányi u.1.) látható, az előtte levő hosszú házsor számozása szerint még az Andrássy úthoz tartozott

Az Irányi utca páratlan oldalának első szakasza a Frnda-féle házzal (később Dr. Weisz Frigyes háza) számozása szerint még az Andrássy úthoz tartozott, az 1. számot a saroktornyos Vajda-ház viselte, amelyet korábbi bejegyzésünkben már bemutattunk.iranyi1-5.jpgAz Irányi utca részlete 1974-ben. FOTO: FORTEPAN / MHSZ. A páratlan oldalon a tornyos Vajda-ház után az egykori Polgári Vendéglő épülete (3. sz.), majd a sarki Zvaratkó-ház (5.sz.) látható

Az Irányi utca 3. sz. alatti házról sajnos nem találtunk fényképet, és a ház történetéről is kevés adatot sikerült összegyűjteni. Annyi bizonyos, hogy az 1920-as években itt működött az Adriai Biztosító Társulat Békés megyei főügynöksége, illetve 1932-ben itt nyitotta meg új vendéglőjét vitéz Terenyei György Polgári Vendéglő néven, amelynek magyaros, ízletes polgári konyhája minden időben friss meleg és hideg ételekkel várta a vendégeket. A kellemes családi szórakozóhely kerthelyiséggel is rendelkezett,

Az Irányi utca és a Justh Gyula utca sarkán állt az egykori Zvaratkó-ház, ahol a Remenyiczky sütöde működött. Remenyiczky Jánosné 1902-ben halt meg, ezután Kaiser Mihály sütödéje nyílt meg a sarki üzletben. A házban ügyvédi iroda is működött.

Az 1920-as években az Első Alföldi Gépkereskedelmi vállalat is itt működött. 1924-től Fekete István vette át a sütödét, és megkezdte tiszta tejjel, vajjal készült süteményei készítését, amelyek elárusítóinál, az Irányi u. 5. szám alatti üzletben, a Nádor kávéházban és Singer Károly Széchenyi ligeti vendéglőjében is már korán reggel kaphatóak voltak.feketeistvan.jpgFekete István sütödéje (Irányi u. 5.) az 1920-as években

1925-től Luczky János vegyeskereskedése is ebben a házban működött, 1926-ban pedig a házat mint a Békéscsabai Altalános Népegylet Rt. házát említik. Sailer Ferenc ügyvédi irodáját, majd Szeberényi János orvos rendelőjét is itt lehetett megtalálni.

A 3-5. számú házak helyén ma a közgazdasági szakközépiskola új épülete áll.

Az Irányi u. 7. szám alatti házban működött a Wertheim és Klein tulajdonában lévő Első Békéscsabai Bőröndárugyár, amely bőröndáruk, piaci táskák, iskolatáskák gyártása mellett bőröndjavító műhellyel is a közönség rendelkezésére állt. Az 1930-as években Dr. Popper Helén orvosi rendelőjéről van információnk. A ház, amelyről nem áll rendelkezésünkre fénykép, ma már nem áll.

Az Irányi u. 9. szám alatt 1921-ben nyitotta meg angol úri és női szabóműhelyét Pataky Lajos, 1938-ban pedig Ravasz Antal szülész-nőgyógyász kezdte meg rendelését az épületben. Az öttengelyes, a széleken kváderezett homlokzatú ház ma is áll.

iranyi9.jpgIrányi u. 9. napjainkban

Az utca egyik legszebb polgárházáról, a 11. sz. házról csak annyit tudtunk meg, hogy 1924-ben Uhrin Mihály tulajdonában állt, aki ekkor engedélyt kapott az épület bővítésére, üzlethelyiségek építésére. A 2+2+1 tengelyes, gazdagon díszítésű homlokzatú épület egyik legnagyobb értéke a homlokzatszerűen a falba helyzett, szép lakatosmunkával díszített kapu. Az udvaron falazott pilléres tornác vonul végig. iranyi11.jpgAz Irányi u. 11. sz. ház napjainkban

A szomszédos 13. sz. házról szintén kevés információ áll rendelkezésünkre. 1913-ban Éber Bernát zongorahangoló és -javító hirdetését olvashatjuk. Az 1920-as években Patay Zs. György tulajdona volt, aki tejcsarnokot üzemeltetett. 1934-től itt működött Rattay Pál úriszabó szabósága. iranyi13.jpgAz Irányi u. 13. sz. ház napjainkban

Az egykori 1027-es házszámú épület, azaz a mai 15. sz. alatti tekintélyes méretű, 2+2+1+2+2 tengelyes polgárházat 1898-ban építette Uhrin Pál, aki már 1902-ben eladásra hirdette a házat. Egy 1906-os újsághirdetésben Makay István görög- és cukordinnyét kínál a 15. sz. alatt. Jobb oldali szomszédaival ellentétben ez az épület sajnos nem őrizte meg eredeti képét: homlokzata jelentősen leegyszerűsödött, a nyolc ablak ma egyszerű szalagkerettel rendelkezik, és a középső tengelyben elhelyezkedő kapu sem eredeti. Az épület eredeti homlokzatkialakítását sajnos nem ismerjük, egyelőre csak egy, az egykori Kisgazda Székházat ábrázoló képeslap áll a rendelkezésünkre, amelyen a polgárház eredeti homlokzatának egy kis részlete is látható. Talán egyszer előkerül egy régi fénykép erről az épületről, és vissza lehet állítani eredeti állapotába.

iranyi15.jpgAz Irányi utca 15. eredeti homlokzatának részleteiranyi15_1.jpgA leegyszerűsített homlokzatú 15. sz. ház mai képe

Az Irányi utca páratlan oldalának a Justh Gyula utca és a Luther utca közti szakasza egyike a belváros azon kis számú részeinek, ahol a rendkívüli formagazdagságot mutató földszintes polgárházak (majdnem) épségben megmaradtak. A bejegyzésben bemutatott, még ma is álló házak egyike sem áll védelem alatt jelenleg.

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr217103805

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.