Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (4) Ádám Gusztáv (18) Alpár Ignác (2) Andrássy út (23) Árpád sor (3) art deco (4) átalakított épületek (34) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (2) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (3) bérházak (3) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (29) emlékművek (1) fel nem épült épületek (21) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (2) gyógyszertárak (1) Gyulai út (4) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (44) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (7) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (5) iskolák (18) Jamina (6) járásbíróság (1) játék (3) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (8) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (7) Kórház utca (4) Körös part (9) Kossuth tér (5) középkor (3) kutak (2) laktanya (2) Lázár utca (2) liget (2) Lipták János (4) Luther utca (7) Madách utca (1) malmok (3) Mende Valér (1) Michnay Sándor (3) mozik (2) műemlékek (31) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) óvodák (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (18) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (8) szállodák és vendéglők (5) Szarvasi út (1) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (14) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (6) villák (5) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

Polgári fiúiskola – Petőfi utcai általános iskola

2016.06.05. 18:29 - csabaihazak

Címkék: szecesszió iskolák helyi védelem

Petőfi utca 1.

A békéscsabai állami polgári fiúiskolát a község kérelmére a város szülöttjének és akkori országgyűlési képviselőjének, Zsilinszky Mihálynak közbenjárására Wlassics Gyula kultuszminiszter szervezte meg. Az iskola I. osztálya 33 tanulóval Donner Lajos községi polgári leányiskolai igazgató vezetése alatt az 1901–1902. tanévben meg is kezdte működését, először az evangélikus kistemplom melletti iskolaépületben, majd a Munkácsy utcai Novák-féle házban, 1904-től pedig a volt algimnáziumi épületben. Az iskola fejlődését mutatja, hogy 1905-ben már két, párhuzamos első osztályt kellett indítani. polgisk.jpgAz iskola 1910 körül

A fejlődés azt is eredményezte, hogy az egykori gimnáziumépület már nem volt megfelelő az iskola számára. Először ezt az épületet szerették volna bővíteni, majd felmerült, hogy az Okos utca és a Szappanos utca sarkán (Irányi utca és Csaba utca sarka) vagy az Egyház (ma Luther) utcában épül új iskola. A közoktatásügyi miniszteri mérnök azonban egyik helyszínt se találta megfelelőnek. Végül a Petőfi ligeti gazdasági épület helyét szemelték ki az iskola céljára.

A főhomlokzat tervrajza. A megvalósult épület több ponton eltér ettől a tervtől: különbözik a bal oldali szárny attikafala és a jobb oldal az ikerablakos, attikafalas szélső tengely helyett négy egyforma tengellyel épült. Forrás: Bcs. Petőfi úti I. sz. iskola (Polgári Fiúiskola) tervrajza MNL BéML V. 76 a. 12/1913. II. 3., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A Petőfi liget felőli homlokzat tervrajza. Ez a homlokzat is némileg egyszerűbb formában épült. Forrás: Bcs. Petőfi úti I. sz. iskola (Polgári Fiúiskola) tervrajza MNL BéML V. 76 a. 12/1913. II. 3., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A miniszter úgy határozott, hogy az új épületet felemelteti a kincstár költségére, a várostól csak ingyen telket és 80 ezer korona támogatást kért. A város megszavazta az összeget, és 1908-ban megkezdődött az épület tervezése. A terveket Sárkány Ervin Ottó minisztériumi mérnök készítette. Az építési munkálatokat a budapesti Rotthauser vállalkozó végezte.

Homlokzati terv. Forrás: Bcs. Petőfi úti I. sz. iskola (Polgári Fiúiskola) tervrajza MNL BéML V. 76 a. 12/1913. II. 3., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A tornaterem Petőfi liget felőli tervrajza. A tornaterem nem egészen ilyen formában épült fel, és az iskola homlokzatához illeszkedő szecessziós kerítés sem valósult meg. Forrás: Bcs. Petőfi úti I. sz. iskola (Polgári Fiúiskola) tervrajza MNL BéML V. 76 a. 12/1913. II. 3., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

1909 szeptemberére az iskola felépült, és szeptember 8-án megkezdődött az első tanév az új épületben. Az 1912–13. iskolai évben már három párhuzamos osztály indult. Ez évben a közoktatásügyi minisztérium a földművelésügyi miniszterrel karöltve a polgári iskola hétosztályúvá fejlesztését határozta el. Reformkísérletre a békéscsabai iskolát szemelték ki. Megnyílt tehát a hétosztályos gazdasági irányú polgári iskola V. osztálya. iskola.jpgAz iskola a román templommalpolgisk_udvar.jpgAz iskola udvara a XX. század első felében

A megnövekedett tanulói létszám következtében úgy látszott, hogy az iskola hamarosan kinövi az új épületet, ezért Pataki János igazgató lépéseket tett a kultuszminisztériumban az épület kibővítése érdekében. Ez a kibővítés a katonai kórház felé történt volna, vagyis a kapubejárattól balra is olyan szárny épült volna, mint a Petőfi liget felőli, így az épület homlokzata szimmetrikussá vált volna. A kultuszminisztériumban belátták a bővítés szükségességét, és úgy tűnt, hogy a munkálatok hamarosan meg is kezdődnek. Az új szárny a tervek és költségvetés szerint 150 ezer koronába került volna. A háborús évek következtében azonban oly kevesen jelentkeztek, hogy a minisztérium az igazgatóság javaslatára a felső tagozat mindhárom osztályát beszüntette, és természetesen a kibővítésre sem kerülhetett sor.felsomg.jpgPolgári fiúiskola

Az épületet az I. világháború alatt katonai kórházzá alakították át s az iskola az újonnan épült Révay utcai állami elemi iskola helyiségeiben folytatta működését, ahonnan 1920-ban tért vissza otthonába. Az 1921–22-es iskolai év újból változást hozott. A közoktatásügyi miniszter elrendelte a mezőgazdasági irányú polgári iskola V. osztályának újbóli megnyitását. A háború után az osztályok újra eléggé benépesedtek ugyan, de az iskola ebben a szervezetében mégsem tudott népszerűvé lenni. Ez indította a minisztériumot arra, hogy az iskolát átszervezze felső mezőgazdasági iskolává.  A felső mezőgazdasági iskola a közép, illetőleg polgári iskola négy osztálya fölé emelt négyosztályú intézmény volt, amely érettségi bizonyítványt adott. Az iskola az állami polgári fiúiskola II. emeletén volt elhelyezve, és tartozott hozzá egy 45 katasztrális hold földből álló terület megfelelő gazdasági épületekkel, mely a város tulajdonát képezte és a kenderáztató mellett terült el, s amelyen a tanulók az összes mezőgazdasági munkálatokat és az állattenyésztést a gyakorlatban is tanulták.

Az épület még egy további iskolának is otthont adott: a kereskedőtanoncok 1891-ig nem jártak tanonciskolába, egy 1891-es miniszteri rendelet azonban a kereskedőtanoncokat is kötelezte tanonciskola látogatására, így a békéscsabai iparhatóság 1891. január 7-én elrendelte, hogy a kereskedőtanoncok – addig is, míg részükre külön iskolát nem szerveznek – iratkozzanak be az iparostanonc-iskolába. A diákok itt a közismereti tárgyakat az iparostanoncokkal együtt tanulták, míg a rajz tanulása alól fel voltak mentve. 1892 őszén megnyílt az önálló kereskedőtanonc-iskola, melyben a tanulók a rajz helyett is a rájuk nézve fontosabb és szükségesebb tárgyakat, a könyvvezetést, áruismertetést és kereskedelmi számtant tanulták. Az iskola 3 osztállyal s összesen 40 tanulóval nyílt meg. Első igazgatója és tulajdonképpeni megszervezője volt Fábry Géza polgári iskolai tanár s az iskola az evangélikus egyház egyik központi iskolájában volt elhelyezve 1901-ig. 1901-ben az újonnan épült Irányi utcai állami elemi iskolába költözött át, majd 1920-ban az állami polgári fiúiskolában kapott az iskola egy tantermet.
polgisk_2.jpgA Petőfi liget felőli homlokzat

1945. szeptember 1-je óta az épületben általános iskola működik, korábban 1. Számú, később Áchim L. András, ma Petőfi Utcai Általános Iskola néven.

1975 és 1977 között a megnövekedett tanulói létszám miatt az iskola háromszintes régi épülete a Petőfi utca felől egy új négyszintes, nyolc tantermes szárnnyal bővült. Sajnos a hozzáépített szárny semmilyen szempontból nem illeszkedik a régi épülethez. Ekkor épültek az udvar felől a zsibongók is.

2013.jpgA Petőfi utcai homlokzat napjainkban2013nyar.jpgFőhomlokzathomlokzat_2015.jpgA főhomlokzat csak télen tárul fel igazánkapu.jpgFőkaputornaterem2013.jpgA tornaterem

A XX. század elején polgári fiúiskolának épült intézmény monumentális hatású kétemeletes épület [4]. A század elején az ország sok városában épültek hasonló nyerstégla tagozatos szecessziós iskolaépületek, amelyek mindenütt környezetük jelentős városképi elemévé váltak. A csabai iskolaépületnek a világos téglaburkolatok és tagozatai adják egyediségét. Megjelennek a homlokzaton a tipikus elemek is: a nyolcszögletű nyerstégla pillérek, hagymakupolaszerű fémlemezfejezettel, a tégla ablakkeretezés és boltöv, tégla osztópárkányok a födémszint mellett a boltváll magasságában is. Egyedi vonás a második emeleti ablakok törtvonalú egyenes záródása. A rizalit tengelyében az oromzat a levert címerről árulkodik.1iskudvar2.jpgUdvari homlokzat 2015-ben1iskudvar.jpgAz iskola udvara és a tornaterem 2015-bentornaterem_udva.jpgA tornaterem az udvar felől1iskudv.jpgAz iskola északnyugati homlokzata

A nem túlságosan régen felújított iskola, amely – a szomszédos templommal együtt – a műemlékekben szegény városrész legjelentősebb építészeti alkotása, ma helyi védelem alatt áll. Jelentősége, kora, építészeti értékei alapján a műemléki védelmet is megérdemelné.

Felhasznált irodalom:
[1] Korniss Géza (szerk.): Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia, Körösvidék Nyomda, Békéscsaba, 1930.
[2] Békésmegyei Közlöny 1907–1913
[3] Ádám Gusztáv: Békéscsaba műszaki vonatkozású alkotásai, kézirat.
[4] Kiss István: Békéscsaba Megyei Jogú Város építészeti örökségvédelmi hatástanulmánya, 2005.
[5] A Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola honlapja

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr696997725

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.