Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (4) Ádám Gusztáv (17) Alpár Ignác (2) Andrássy út (22) Árpád sor (3) art deco (3) átalakított épületek (33) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (2) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (3) bérházak (3) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (28) emlékművek (1) fel nem épült épületek (20) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (2) gyógyszertárak (1) Gyulai út (3) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (42) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (6) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (4) iskolák (18) Jamina (6) járásbíróság (1) játék (3) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (8) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (5) Kórház utca (4) Körös part (8) Kossuth tér (5) középkor (3) kutak (2) laktanya (2) Lázár utca (2) liget (2) Lipták János (4) Luther utca (7) Madách utca (1) malmok (2) Mende Valér (1) Michnay Sándor (3) mozik (1) műemlékek (30) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (17) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (8) szállodák és vendéglők (5) Szarvasi út (1) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (14) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (6) villák (4) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

Polgárházak VII. – Corvin utca

2017.07.10. 11:04 - csabaihazak

Címkék: átalakított épületek polgárházak

Corvin utca

A Corvin utca Békéscsaba első térképein a várost átszelő Nagy utca (1851-ben Fő utca) részeként szerepel. 1884-ben a hosszú utcát részekre tagolták, ez a rész a Lencsési út nevet kapta, a ma is ezt a nevet viselő út kezdeti szakaszaként. 1910-ben Mátyás király fiáról, Corvin Jánosról nevezték el az utcát, aki – a Hunyadi-birtok örököseként – Békés megye nagy részének földesura volt.corvin_nyito.jpgA Corvin utca 2016 decemberében

A Corvin utcában – amely a polgárházak szempontjából kiemelkedő Dózsa György út folytatása – szintén számos szép polgárház maradt fenn, ám érezhető, hogy már távolabb járunk a város központjától: az itt található házak egy része későbbi építésű a Dózsa György út polgárházainál, és építészetileg sem éri el mind a Dózsa György úti házak színvonalát.

corvin_1987.jpgA Corvin utca 1987-ben

Corvin utca 1.

A ma meglehetősen rossz állapotú, üresen, elhagyatottan álló, részben lebontott 1. számú ház szebb napokat is látott, számos üzletnek adott otthont a múltban. Az 1920-as években K. Varga István úri és női cipész üzletéről tudósítanak a hirdetések. 1922-ben Farkas Gyula cipészmester helyezte át  ide üzletét a Gutenberg u. 2. sz. alól. 1926-ban itt működött a Richtseit-féle vendéglő, 1927-ben Bobcsek István cipész üzlete. 1927-ben Bruchanek János fodrász- és borbélymester nyitotta meg új műhelyét az 1. szám alatt. Az épület megmaradt tagozatai és az eredeti, kovácsoltvas rácsos ajtó tanúskodnak az épület egykori szépségéről.corvin1_2016.jpgA rossz állapotú Corvin u. 1. 2016 decemberébencorvin1_ajto.jpgA Corvin u. 1. gyönyörű ajtaja

Corvin u. 2.

A 2. számú ház a Gajdács családé volt. A tekintélyes méretű sarki épület Corvin utcai homlokzatán található a hatalmas, szépen faragott fakapu, amelytől balra két-két, jobbra egy-egy egyenes záródású, egyenes szemöldökpárkánnyal ellátott ablak látható, melyeket egy-egy pilaszter választ el. A Kastély utca felőli homlokzaton négy egyenes záródású ablak kapott helyet, amelyek kerete tompaszögben záródik.

corvin2_2007.jpgAz épület 2007-bencorvin2_2014.jpgAz épület 2014-bencorvin2_kapu.jpgA Corvin u. 2. kapujának részlete

Corvin u. 3

A 3. számú ház mára erősen átépült, két oldala különböző homlokzatot kapott. 1920-ban Wéber Ignác lakott itt. 

corvin3_2013.jpgCorvin u. 3. 2013-bancorvin3_2015.jpgCorvin u. 3. 2015-bencorvin3_2016.jpgCorvin u. 3. 2016-ban

Corvin u. 4.

Kétségkívül az utca egyik legszebb épülete a 4. számú ház, amely téglaburkolatával, szecessziót idéző tagozataival a csabai polgárházak jellemző képviselője. Bár az ajtó előtti lépcsőn az 1938-as évszám olvasható, az épület stílusa korábbi építésre enged következtetni. A régi újságok szerint az 1920-as években Gyeraj György lakott itt.corvin4_2014.jpgA 4. számú ház 2014-ben

corvin4_2016_2.jpgA főhomlokzat részlete és az oldalsó homlokzat fűrészelt díszítéssel 2016-bancorvin4_2007.jpgAz épület 2007-bencorvin4_2011.jpgA 4. sz. ház 2011-bencorvin4_2016.jpgA főhomlokzat 2016-bancorvin4_reszlet.jpgHopmlokzati részletcorvin4_ablakok.jpgCorvin u. 4. ablakai

Corvin u 5.

A Corvin utca 5. számú ház már az 1880-as években készült kataszteri térképen is a mai alaprajzzal látható, így valószínűleg az utca legrégebbi épületei közé tartozik, amit az egyszerű homlokzat stílusa is alátámaszt. Az öttengelyes utcai homlokzaton meglehetősen szabálytalanul sorakoznak a keretelt ablakok, amelyeket tükrös pilaszterek választanak el. Az épületre napjainkban már ráférne a felújítás, megfelelően helyreállítva az utca egyik legértékesebb eleme lehet.

corvin5_2007.jpgCorvin u. 5. 2007-bencorvin5_2013.jpgCorvin u. 5. 2013-bancorvin5_2015.jpgCorvin u. 5. 2015-ben

Corvin u. 6.

A 20. számú épület oromzatos homlokzatú, két ablakkal. Mai képe alighanem egyszerűsítés eredménye.

_6.jpg

Corvin u. 10. 

Kergyik János 1925 áprilisában kapott építési engedélyt a Corvin u. 10. szám alatti ház felépítésére két utcai szobával és mellékhelyiségekkel. A homlokzat mai képe alighanem már átépítés eredménye. corvin10_2016.jpgCorvin u. 10. napjainkban

Corvin u. 12. 

A 12. számú, hosszú ház homlokzata szecessziós stílusjegyeket hordoz. Az 1920-as években Drienyovszky János, a Kisgazda egylet elnöke lakott itt. corvin12_2011.jpgAz épület 2011-bencorvin12_2016-tel_2.jpgAz épület 2016-bancorvin12_2016.jpgAz épület 2016-bancorvin12_2016_2.jpgAz épület 2016-bancorvin12_2016_tel.jpgAz épület 2016-ban

Corvin u. 14.

A 14. számú ház az utca legszebb épületei közé tartozik. A ház csaknem szimmetrikus homlokzatú, mindkét oldalon két-két, egyforma kialakítású, kovácsoltvas rácsos ablakkal, melyek gazdag keretezése szecessziós hatásokat mutat, azonban a bal oldali rész alig észrevehetően előreugrik. A bal oldali rizalitot az azt szegélyező, ión fejezetes pilaszterek is hangsúlyozzák, a jobb oldalon ezek helyén csak vonalazott falsávok láthatók.

Az 1920-as évek első felében Volentik Zoltán mázolómester keres mázolótanulót ezen a címen. 1927-ben Szilágyi József tudatja hirdetés útján, hogy a Sternberg hangszergyár gyártmányainak Békés megyei képviseletét átvette és Corvin u. 14. sz. alatti raktárában az összes hangszereket, úgymint hegedűket, az összes fúvós hangszereket, gramofonokat, gramofonlemezeket és hangszeralkatrészeket raktáron tart, továbbá mindennemű hangszerek javítását és zongorahangolást olcsón és szakszerűen végez, valamint használt gramofonlemezeket újakra cserél.

corvin14_2016.jpgCorvin u. 14. 2016-bancorvin14_2011.jpgCorvin u. 14. 2011-bencorvin14_2008.jpgCorvin u. 14. 2008-ban

corvin14_2007.jpgCorvin u. 14. 2007-ben

Corvin u. 18.

A térképek alapján úgy tűnik, hogy a 18. sz. ház is az utca legrégebbi épületei közé tartozik, sajnos azonban nem őrzi eredeti képét.

A régi hirdetésekből megtudhatjuk, hogy 1927-ben Ledzinyi András új bognárműhelyt nyitott ezen a címen. _18.jpgCorvin u. 18. napjainkban

Corvin utca 20.

Az oromzatos, kétablakos homlokzatú ház a legutóbbi időkig őrizte eredeti képét, sajnos azonban a legutóbbi felújításkor nem tartották meg az ablakok eredeti, különleges keretelését, mint ahogy a padlás szellőzablakainak keretelését is egyszerűbbre változtatták. _20_2011.jpgCorvin u. 20 2011-ben_20.jpgCorvin u. 20 2017-ben

Corvin u. 26.

A 26. számú ház mára jelentősen átalakult, azonban a gazdagon díszített, fekvő- és állógyámokkal készült főpárkány, valamint a szép ajtó őrzik eredeti formájukat. 1926-ban Valastyán János keresett ács- és kőművestanoncokat ezen a címen.

corvin262017.jpgA 26. sz. ház 2017-bencorvin26_2016.jpgA 26. sz. ház 2016 teléncorvin26_ajto.jpgAz eredeti formában megmaradt ajtó és a főpárkány részlete

Corvin u. 32.

A 32. számú ház csonkakontyos oromzattal épült, két homlokzati ablaka még az eredeti. _32.jpgCorvin u. 32. 2017-ben

Felhasznált irodalom:
[1] Czeglédi Imre: Békéscsaba utcanevei, Békéscsaba, 1981.
[2] Békésmegyei Közlöny 1900–1940.
[3] Körösvidék 1920–1927.

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr9812076027

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.