Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (4) Ádám Gusztáv (17) Alpár Ignác (2) Andrássy út (23) Árpád sor (3) art deco (4) átalakított épületek (34) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (2) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (3) bérházak (3) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (29) emlékművek (1) fel nem épült épületek (20) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (2) gyógyszertárak (1) Gyulai út (4) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (44) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (7) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (5) iskolák (18) Jamina (6) járásbíróság (1) játék (3) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (8) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (6) Kórház utca (4) Körös part (9) Kossuth tér (5) középkor (3) kutak (2) laktanya (2) Lázár utca (2) liget (2) Lipták János (4) Luther utca (7) Madách utca (1) malmok (3) Mende Valér (1) Michnay Sándor (3) mozik (2) műemlékek (31) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) óvodák (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (18) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (8) szállodák és vendéglők (5) Szarvasi út (1) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (14) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (6) villák (5) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

Polgárházak XII. – Dr. Becsey Oszkár utca

2019.01.07. 08:10 - csabaihazak

Címkék: helyi védelem polgárházak

Dr. Becsey Oszkár utca

A mai Dr. Becsey Oszkár utca a Kanálisi szőlők utcáinak első elnevezésekor, 1910-ben kapta első nevét, amikor Perényi Péter koronaőrről, erdélyi vajdáról nevezték el, valószínűleg a reformáció pártfogójaként kaphatott utcanevet Csabán. Az 1918. évi térképen az utca Deák utca és Gyulai út közti folytatását is berajzolták, ez a terület azonban később beépült, így az utca csak a Deák utcáig tart. 1949-ben az utcát Iván Vlagyimirovics Micsurinról nevezték el. 1991-ben kapta mai nevét a kiváló csabai orvosról, akinek háza az utca sarkán állt. A sokszor tisztviselőtelepként emlegetett Körösön túli városrész utcájában számos szép, elegáns, értékes polgári ház épült a XX. század első évtizedeiben, különösen a városközponthoz legközelebb eső szakaszon, amely a városrész egyik leghangulatosabb része.becsey.jpgA hangulatos Dr. Becsey Oszkár utca részlete

A jobb áttekinthetőség érdekében először a Dr. Becsey Oszkár utca Bajza utcáig tartó szakaszának páratlan, illetve páros oldalán, majd a Bajza utcán túli szakaszon haladunk végig.

Dr. Becsey Oszkár u. 1.

Az 1. sz. ház 1+2+1 tengelyes, eklektikus homlokzatú épület, a két szélső tengelyben három-, a középső két tengelyben kétszárnyú ablakokkal. A sarkokat, illetve a a homlokzat középső és szélső szakaszai között díszített falsávok. Mind a négy ablak fölött háromszög alakú, a szemöldökpárkánynál keskenyebb timpanon. Az ablakok tengelyében kör alakú díszítés. Néhány évvel ezelőtt a házat közös bejáratot kapott a sarkon álló volt Becsey-házzal, ez azonban nem hat különösen zavaróan a szépen felújított épület látványára.

1_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 1. 2016-ban

1_2015.jpgDr. Becsey Oszkár u. 1. 2015-ben

1_2015_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 1. 2015-ben

1_2007.jpgDr. Becsey Oszkár u. 1. 2007-ben

Dr. Becsey Oszkár u. 3.

A 3. számú ház négytengelyes homlokzatú, a két szélső tengelyben ikerablakokkal. Az ablakok félköríves záródásúak, fölöttük íves timpanonnal lezárt szemöldökpárkány.

A ház történetével kapcsolatos érdekesség, hogy Móra Ferenc erre a címre – Pető Gyula úr címére – küldte számos levelét szerelmének, Kalmár Ilonának, aki az Aranykoporsó Titanillájának alakját ihlette. Az 1920-as évek végén Szatmáry Elek is ebben a házban lakott.

3-2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 3. 2016-ban

3_2015_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 3. 2015-ben

3_2015_1.jpgDr. Becsey Oszkár u. 3. 2015-ben

3_2014.jpgDr. Becsey Oszkár u. 3. 2014-ben

3_2007.jpgDr. Becsey Oszkár u. 3. 2007-ben

Dr. Becsey Oszkár u. 5.

Az 5. sz. ház téglaburkolatú utcai homlokzata négytengelyes, a két szélső tengelyben ikerablakkal. A vakolt tagozatok a szecesszió stílusjegyeit hordozzák. A homlokzatot az ablakokat elválasztó pilaszterek három részre tagolják. A főpárkányban négyzetes tükrök jelzik a homlokzati tengelyeket. A házat 1911-ben Fest László főgimnáziumi tanár építette. A házat 1925-ben Lamper Pál és neje, Rajki Tóth Rozália eladták Réthy Istvánnak 300,000.000 koronáért. A vám- és pénzügyőrségnek otthont adó épület az utca egyetlen helyi védelem alatt álló épülete.

5_2017.jpgDr. Becsey Oszkár u. 5. 2017-ben

5_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 5. 2016-ban

5_2015_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 5. 2015-ben

5_2015.jpgDr. Becsey Oszkár u. 5. 2015-ben

5_2007.jpgDr. Becsey Oszkár u. 5. 2007-ben

Dr. Becsey Oszkár u. 7.

A 7. számú ház különálló, villaszerű épület. Jobb oldali szárnya a földszinten háromtengelyes, íves záródású, keskeny ablakokkal, az emeleten íves záródású mezőben két kis ablak. A bal oldali, az utca vonalától hátrébb húzódó, földszintes szárny íves alaprajzú sarki résszel zárul, itt íves záródású ablakok, a középső részen egyenes záródású ablakok találhatók.

7_2016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 7. 2016-ban

7_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 7. 2016-ban

7_2015.jpgDr. Becsey Oszkár u. 7. 2015-ben

7_kerti.jpgDr. Becsey Oszkár u. 7. udvari épület

Dr. Becsey Oszkár u. 9.

A 9. sz. ház, amelyet dr. Lautner János főgimnáziumi tanár 1914-ben építtetett, 2+3+2 tengelyes homlokzata szecessziós stílusjegyeket mutat. Különösen értékes a ház rendkívül finom szecessziós díszítésű kovácsoltvas kapuja, melyet virág- és levélminták ékesítenek.

9_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 9. 2016-ban

9_2016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 9. 2016-ban

9_2015_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 9. 2015-ben

9_2015.jpgDr. Becsey Oszkár u. 9. 2015-ben

9_kapu_1.jpgDr. Becsey Oszkár u. 9. kapuja

Dr. Becsey Oszkár u. 15/1.

A mai 15/1. szám alatti sarki ház korábban a Bajza u. 6. számot viselte. Gáspár Margit okleveles tanítónő 1928 nyarán kapott engedélyt, hogy a Bajza u. 6. szám alatt magán elemi iskolát nyisson, egy évvel később az iskola nyilvánossági jogot nyert. 1934-ben magyar-német nyelvű játszóotthont hirdetnek ezen a címen. Az épület homlokzata mára sajnos leegyszerűsödött, eredeti képét nem ismerjük.

15per1_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 15/1. napjainkban

15_1.jpgDr. Becsey Oszkár u. 15/1. – a bejárati rész még őrzi eredeti formáját

Dr. Becsey Oszkár u. 2.

A 2. számú ház lakója volt Dr. Donner László orvos és felesége, Berthóty Magda, Berthóty István polgármester lánya. Donner László 1887-ben született Békéscsabán, középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. Diplomájának megszerzése után Bécsbe került a helyőrségi kórház főorvosaként, majd 1911-ben a temesvári kórház sebész főorvosa lett. Az I. világháború négy évét, ezredorvosként szolgálta végig a keleti és olasz frontokon. A háború befejezése után hazajött Békéscsabára, a helyi tartalékkórház sebészeti osztályának vezetője, majd városi kerületi orvos lett. 1926-ban városi ügyvezető orvosi kinevezést nyert. 1936-tól állami tisztifőorvosi megbízást kapott, és átvette a város egészségügyének irányítását, amit 1962 májusáig, nyugdíjba meneteléig nagy szakértelemmel látott el, 43 éven keresztül irányította, szervezte Békéscsaba egészségügyi szolgálatát, ekkor alakultak ki a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás alapvető feltételei. Az ő vezetése alatt alakult meg a Stefánia Csecsemővédő Egyesület helyi szervezete, a Tüdőgondozó Intézet, a Bőr- és Nemibeteg-gondozó Intézet. Aktív szerepet vállalt a kórház korszerűsítésében, az új sebészeti pavilon tervezésében és építésében, új szakrendelő- intézet létrehozásában. A kórházi bizottságban, a képviselő-testületben mindig a gyógyítás korszerű feltételeinek a megteremtéséért harcolt. Munkája mellett nagy gonddal és szenvedéllyel kutatta fel a város történetének dokumentumait és megőrizte az utókor számára. Az épület homlokzata sajnos már elveszítette egykori formáját. 2_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 2. napjainkban

Dr. Becsey Oszkár u. 2/a

A 2/a számú ház utcai homlokzatán három ablak látható, különlegessége, hogy a két jobb oldali, egyenes záródású, szárnyakkal díszített szemöldökpárkányos ablak mellett a bal szélső tengelyben egy kisebb, félköríves záródású ablak kapott helyet.

2a_2016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 2/a. napjainkban

2a_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 2/a. napjainkban

Dr. Becsey Oszkár u. 4.

A 4. számú ház az utca egyik legtekintélyesebb és legszebb épülete, amely a századforduló környékén épülhetett, 1913-ban eladásra kínálják, a hirdetés szerint a ház 4 utcai, 2 udvari szobából, 2 konyhából, 2 spájzból, 2 pincéből és a szükséges mellékhelyiségekből áll. Az 1920-as években Lepény Jánost és Kocziha Mihályt említik az újsághírek a ház lakójaként. Az egykor szimmetrikus épületnek ma sajnos csak a jobb oldali szárnya őrzi eredeti képét, a bal oldalon régen leverték a homlokzati tagozatokat. A homlokzatot függőleges, díszített falsávok osztják négy részre. A két szélső részen ikerablakok, a középső két részen két-két ablak. Az épségben maradt jobb oldali szárny ablakai egyenes záródásúak, tagozott kerettel. A középső két ablakot háromszögletű timpanon, a szélső tengely ikerablakait közös, összetett ívekből álló timpanon zárja le. Különösen szép az épület két oldalán látható díszes fakapu.

4_2016.jpg Az épület 2016-ban

4_2016_2.jpgAz épület 2016-ban

4_2007.jpgAz épület 2007-ben

4_ablak_1.jpgAz eredeti formában megmaradt ikerablakok az épület szélső tengelyében

4_ablak_2.jpgAz eredeti formában megmaradt ablakok az épület középső szakaszán

4_ajto.jpgA bal oldali kapu

4_ajto_2.jpgA jobb oldali kapu

Dr. Becsey Oszkár u. 6.

A 6. szám alatti, négytengelyes homlokzatú ház az 1920-as évek elején Botyánszky János városi főpénztáros tulajdonában állt, aki 1924-ben eladta az épületet Lavatka Ilonának 13 vagon búzáért. 

6_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 6. 2016-ban

6_016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 6. 2016-ban

Dr. Becsey Oszkár u. 8.

A 8. számú ház homlokzatát díszített lizénák szegélyezik és tagolják három részre. A két szélső tengelyben egy-egy háromszárnyú ablak, a középső szakaszon két kétszárnyú ablak, minf egyenes záródású, tagolt kerettel, középen zárókővel, könyöklőpárkánnyal.

8_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 8. 2016-ban

8_2016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 8. 2016-ban

Itt működött a tulajdonos 1922-ben bekövetkezett haláláig Fekete Géza főgépész, városi képviselő gépműhelye. A Békésmegyei Közlöny gyászjelentése szerint Fekete Géza valóságos típusa volt a jóízű, kedélyes és őszinte embernek. Nyers modorát, nagyhangúságát is mindenki megbocsájtotta neki, mert tudták, hogy végtelen jó szíve van. Bántani senkit se tudott, ha megharagudott is, hamar kibékült.  

Egy 1929-es hirdetés szerint épület- és egyéb asztalosmunkát legolcsóbban és szakszerűen készít ezen a címen Fabulya János és Filipinyi János.

Dr. Becsey Oszkár u. 14.

A 14. számú, 2+2+2 tengelyes homlokzatú épület eredetileg alighanem több homlokzati dísszel rendelkezett, ezekből mára csak a főpárkány maradt meg.

14_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 14. 2016-ban

14_2016_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 14. 2016-ban

14_kapu.jpgAz épület szép kapuja

 

Ha a Bajza utcát keresztezve továbbhaladunk a Dr. Becsey Oszkár utcában, észrevehető, hogy távolodunk a központtól, hiszen csökken az utca első szakaszára jellemző, kiemelkedő építészeti értéket képviselő, tekintélyes méretű polgárházak száma, azonban itt is sok szép épületet találhatunk még.

Dr. Becsey Oszkár u. 16/2

A 16/2. számú ház homlokzata is leegyszerűsödött az elmúlt évtizedek során.

16per2_2016.jpgDr. Becsey Oszkár u. 16/2 2016-ban

Dr. Becsey Oszkár u. 25.

A 25. számú házban működött az 1920–30-as években Kósa Márton vendéglője. 1935-ben Haupt Gyula vette át a Kis Pipa néven működő vendéglőt. Sajnos ma már csak a téglaburkolatos homlokzat, a díszes főpárkány tanúskodik arról, hogy egykor ez lehetett az utca ezen szakaszának egyik legszebb épülete, az ablakok fölötti mezők díszítéseit ugyanis leverték. Az épületben ma óvoda működik.25_2016_1.jpgBecsey Oszkár u. 25. 2016-ban

25_2016_2.jpgAz egykori Kósa Márton-féle vendéglő ma óvodának ad otthont

Dr. Becsey Oszkár u. 26/a

A 26/a számú ház 1+2 tengelyes, vonalazott lizénák által két részre osztott homlokzatát szecessziós hatású díszítések ékítik.

26a.jpgDr. Becsey Oszkár u. 26/a 2016-ban26a_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 26/a  –homlokzati részlet

Dr. Becsey Oszkár u. 27.

A 27. szám alatti, négytengelyes homlokzatú épület 1921-ben Weinberger Mór tulajdonában állt.

27.jpgDr. Becsey Oszkár u. 27.

Dr. Becsey Oszkár u. 29/1.

A 29/1. számú ház oromzattal épült, az utcai homlokzat két szélén, valamint az ajtótól jobbra vonalazott lizénák. Az egyenes záródású ikerablakok tagolt keretezéssel, könyöklőpárkánnyal készültek.

29per1.jpgDr. Becsey Oszkár u. 29/1. 2016-ban

Dr. Becsey Oszkár u. 31.

A 31. számú ház 2+2 tengelyes homlokzatú, a két-két ablakot díszített falsáv választja el, hasonló falsávok keretezik a homlokzatot kétoldalt. Az ablakok körül, valamint a főpárkányban még a szecesssziót idéző, de már egyszerűbb formájú motívumok láthatók.

31.jpgDr. Becsey Oszkár u. 31.

Dr. Becsey Oszkár u. 60.

Az utca utolsó szakaszának egyik legszebb épülete  60. számú, szépen rendben tartott, 2+2 tengelyes homlokzatú ház. A homlokzatot három lizéna osztja két részre. Az ablakok fölött szegmensíves szemöldök, alatta ovális mezőben virágdíszítéssel.

60_1.jpgDr. Becsey Oszkár u. 60. 2016-ban60_2.jpgDr. Becsey Oszkár u. 60. – homlokzati részlet60_3.jpgDr. Becsey Oszkár u. 60.

Dr. Becsey Oszkár u. 68/1.

A Becsey Oszkár utca utolsó szakaszának egyik legszebb épület a 68/1 számú, szépen rendben tartott épület. A 2+2 tengelyes homlokzatot lizénák osztják két részre. A szalagkeretes ablakokat kétoldalt stilizált volutával záródó, timpanonszerű díszítés koronázza. A homlokzatot tagolt, díszített főpárkány zárja. A ház lakója volt 1924-ben Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára szerint Kulkai András kőműves.

68_per1.jpgBecsey Oszkár u. 68/1. 2016-ban

Fenti képeink jól mutatják, hogy a Dr. Becsey Oszkár utca valóban a város egyik legszebb, leghangulatosabb utcája, szebbnél szebb polgárházakkal, így megdöbbentő, hogy ezek közül a különösen értékes házak közül mindössze egy áll helyi védelem alatt. Sajnos itt is megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben számos épület átalakítások, egyszerűsítések áldozatává vált. Örömteli viszont, hogy az elmúlt néhány évben több épület is gondos helyreállítást kapott, remélhetőleg a jövőben még több épület újulhat meg és kaphatja vissza eredeti formáját.

becsey_2007.jpgDr. Becsey Oszkár utcai részlet 2007-ből

Felhasznált irodalom:
[1] Czeglédi Imre: Békéscsaba utcanevei, Békéscsaba, 1981.
[2] Dr. Sonkoly Kálmán: Dr. Petényi (Donner) Lászlóra emlékezünk, Békés Megyei Népújság 42. évf. 235. sz., 1987. okt. 6.
[3] Kiss István: Békéscsaba Megyei Jogú Város építészeti örökségvédelmi hatástanulmánya, Szeged, 2005.

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr6712469733

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.