Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (4) Ádám Gusztáv (20) Alpár Ignác (2) Andrássy út (23) Árpád sor (3) art deco (4) átalakított épületek (34) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (2) Bedő Pál (2) Békési út (1) Belanka Mihály (2) Berényi út (3) bérházak (3) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (30) emlékművek (1) fel nem épült épületek (21) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Gerla (2) gyógyszertárak (1) Gyulai út (4) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (44) hidak (2) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (7) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (5) iskolák (18) Jamina (6) járásbíróság (1) játék (3) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (8) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (7) Kórház utca (4) Körös part (9) Kossuth tér (5) középkor (3) kutak (2) laktanya (2) Lázár utca (2) liget (3) Lipták János (4) Luther utca (8) Madách utca (1) malmok (3) Mende Valér (1) Michnay Sándor (3) mozik (2) műemlékek (33) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (2) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (19) Orbán Ferenc (1) óvodák (1) podsztyenás házak (16) polgárházak (18) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (8) szállodák és vendéglők (6) Szarvasi út (1) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (14) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (4) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (6) villák (5) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

Fertőző betegek pavilonjából műveseállomás

2017.12.11. 10:34 - csabaihazak

Címkék: kórház Ádám Gusztáv Áchim Mihály

Gyulai út 18.

A fertőző betegek pavilonja 6 szobával 16 ággyal 1910-ben épült fel Ádám Gusztáv városi mérnök tervei szerint a városi közkórház mögötti területen, 23 ezer korona költséggel, facement fedéllel. A szimmetrikus épület egyik oldalán a női, másik oldalán a férfi osztály kapott helyet, külön fürdővel. Az épület közepén volt az orvosi szoba és az ápolói szoba. 

A fertőző betegek pavilonjának főhomlokzata Ádám Gusztáv tervrajzán. Forrás: Bcs. kórház, szegényház ép. tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 1/1881. VII. 2., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A fertőző betegek pavilonja Ádám Gusztáv tervrajzán – alapozás. Forrás: Bcs. kórház, szegényház ép. tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 1/1881. VII. 2., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A fertőző betegek pavilonja Ádám Gusztáv tervrajzán – alaprajz. Forrás: Bcs. kórház, szegényház ép. tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 1/1881. VII. 2., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A fertőző betegek pavilonja Ádám Gusztáv tervrajzán – metszet. Forrás: Bcs. kórház, szegényház ép. tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 1/1881. VII. 2., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

1919-ben a városi tanács hívására, illetve dr. Remenár Elek igazgató főorvos ajánlására érkezett a csabai kórházba dr. Becsey Oszkár, akit a belgyógyászat és a hozzá tartozó fertőzőosztály igazgató főorvosának neveztek ki [1]. Becsey főorvos fő célkitűzésének tekintette, hogy korszerű belgyógyászati osztályt hozzon létre és a fertőző betegek gyógykezelését elfogadható szintre emelje. Ez utóbbi cél érdekében évtizedekig tartó küzdelmet folytatott. Békéscsabára érkezésekor a fertőző betegek ellátásának terén igen rossz állapotokat tapasztalt: a népbetegségnek számító tüdőbaj mellett nagy volt a tífuszban, diftériában, gyermekbénulásban megbetegedettek száma. A betegek elhelyezésre nem volt elegendő kórházi ágy a mindössze 23 beteget befogadni képes fertőzőosztályon, legalább 50 további ágyra lett volna szükség az épület emeletesre építésével, új szárny emelésével.

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1935-ből. Homlokzati terv. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1935-ből. Homlokzati terv. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1935-ből. Homlokzati terv. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1935-ből. Homlokzati terv. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az épület emeletesre építésének terveit már 1935 szeptemberében elkészítette Áchim Mihály városi mérnök. A tervek szerint a földszinten és az emeleten egyformán hat betegszoba, ápolószoba, fürdő és két wc kapott volna helyet.

1938 februárjában Áchim Mihály újabb, nagyobb szabású terveket készített. Az újabb tervek szerint az épület nem csak emelettel, hanem a keleti oldalon toldással, a nyugati oldalon egy megtört épületszárnnyal bővült volna, így az ágyszám 75-re nőhetett volna. A földszinten helyezkedett volna el a női, az emeleten a férfi fertőző osztály, emellett az egyes osztályok betegségek szerint is szeparálhatók lettek volna. A földszint nyugati részében a bujakóros női betegek kaptak volna helyet, kétkádas fürdőszobával és wc-vel, a középső szárnyban egy külön lezárható nyolcágyas rész, a keleti szárnyban pedig egy 12 ágyas osztály lett volna elhelyezhető. A kórtermek mellékhelyiségeit képezték volna a fürdőszobák, külön ápolónői fürdőszoba, két elkülöníthető wc, külön orvosi és ápolónői wc, egy kiöntő és szennyesledobó helyiség, továbbá egy kisebb laboratórium vegyszerraktárral. A tervek szerint a pincében a kazánház és egy 27–30 személy befogadására szolgáló óvóhely kapott volna helyet. Az emeleten a férfibetegek osztálya nyert volna elhelyezést 35 ággyal, egy kezelő műtővel, egy orvosi szobával. A földszinten és az emeleten egy-egy teakonyha és egy-egy ápolónői szoba lett volna.

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1938-ból. Az északi homlokzat terve. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1938-ból. A déli homlokzat terve. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1938-ból. Földszinti alaprajz. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Áchim Mihály terve a fertőző pavilon bővítésére 1938-ból. Emeleti alaprajz. Forrás: Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az épület egyszerű kivitelben, de a higiéniai követelményeknek megfelelő szerkezetekkel nyert volna kivitelezést. Központi fűtéssel és vízvezetékkel lett volna felszerelve, a padlók terrazzoburkolatot kaptak volna, a falakat olajmázolással festették volna. A fedélhéjazatokat, tekintettel a már meglévő középső szárny kis lejtésű fedélszerkezetére, azbesztpalával tervezte a mérnök. Áchim Mihály az építkezés költségeit 286610 pengőre becsülte. becsey1940.jpgDr. Becsey Oszkár főorvos kis betegei körében 1940-ben

1940 novemberében Becsey Oszkár levelet írt a kórházi bizottsághoz, amelyben ismertette a fertőzőbeteg-ellátás területén tapasztalható elkeserítő állapotokat, a zsúfoltságot, melyet az okozott, hogy ezen az osztályon kellett elhelyezni a többi osztályról kikerült, magaviseletük miatt tűrhetetlen betegeket, a haldoklókat, idegbetegeket. A túlzsúfoltság akadályozta a megfelelő fertőtlenítést. A tbc-ben szenvedőket el kellett utasítani, nehogy a más betegségekben legyengült betegeket megfertőzzék. A főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a városi mérnöki hivatalban már évek óta fekszik egy életrevaló terv az épület emeletesre építésére, amely lehetővé tenné, hogy viszonylag kis ráfordítással megduplázzák az ágyak számát. Az építkezés megindulásának elősegítésére Becsey Oszkár 10 ezer pengőt ajánlott fel, azzal a kikötéssel, hogy a munkálatok 1941 kora tavaszán meginduljanak, s  az elkészült épület homlokzatán az Örök Igék legyenek felirat gyanánt elhelyezve: "Amit embertársaitok közül bárkinek is cselekesztek Nekem cselekedtétek." A nagylelkű felajánlást tevő kiváló orvos levelét a következő mondattal zárta: "Egészen természetes, hogy nevem sehol sem említessék." A felajánlásnak köszönhetően az építkezés meg is indult a következő évben és 1942-re el is készült a kibővítés, amely Áchim Mihály első, 1935-ös tervei szerint történt, vagyis új szárnyak nem épültek, csak a régi épület emeletesre bővítése történt meg. Az épület homlokzatán a bibliai idézet csak 1946-ig maradhatott, amikor politikai okokból lemeszelték.

Becsey Oszkárt 1946-ban "B listára" helyezték, koholt vádak alapján elbocsátották. Két évvel később rehabilitálták, és visszakapta nyugdíját, amelyről úgy rendelkezett, hogy megosztva adják át az őt feljelentő két rágalmazónak. A kiváló orvos 89 éves koráig praktizált, emlékét ma a róla elnevezett utca őrzi, melynek sarkán háza és rendelője állt.fert_2014.jpgAz egykori fertőzőosztály 2014-benfert_2.jpgAz épület napjainkban

1993-ban a volt fertőzőosztály épületében műveseállomást alakítottak ki, ma is ez működik itt.

fert1.jpgAz épület oldalhomlokzatafert_hatso.jpgAz épület oldalhomlokzata

Felhasznált irodalom:
[1] Száz éve született Békés megye kimagasló orvosegyénisége: dr. Becsey Oszkár, Békés Megyei Népújság 44. évf. 111. sz., 1989. május 13.
[2] Békéscsaba kórház fertőző pavilon bővítése, MNL BéML V. B. 82. 474/1941, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára.
[3] Ádám Gusztáv: Békéscsaba műszaki vonatkozású alkotásai, kézirat, Békéscsaba, 193x.

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr9611772957

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.