Csabai házak

Békéscsaba műemlékei, nevezetes épületei

Címkék

Áchim Mihály (5) Ádám Gusztáv (24) Alpár Ignác (3) Andrássy út (26) Árpád sor (3) art deco (4) átalakított épületek (44) Bajza utca (1) bankok (4) Bankó András (1) Bányai András (6) Baross utca (5) Bartók Béla út (3) Bedő Pál (2) Békéscsaba legszebb épületei (2) Békési út (2) Belanka Mihály (3) Berényi út (3) bérházak (6) Czigler Antal (3) Czigler Győző (2) Deák utca (5) Dózsa György út (2) elpusztult épületek (37) emlékművek (3) fel nem épült épületek (24) Filipinyi Sámuel (1) fürdők (3) Fürjes (1) Gerla (2) gyógyszertárak (2) Gyulai út (5) Halmay Andor (1) Hegedős Károly (2) helyi védelem (50) hidak (4) Hubert József (1) Hunyadi tér (3) ipari épületek (11) iparostanonc-iskola (1) Irányi utca (6) iskolák (19) Jamina (8) járásbíróság (1) játék (5) Jiraszek Lajos (1) Jókai utca (1) József Attila utca (2) Kalin Ferenc (2) kápolnák (1) Kármán Aladár (1) kastélyok és kúriák (9) Kazinczy utca (1) Kiss Ernő utca (2) Kis Tabán utca (1) kórház (8) Kórház utca (4) Körös part (14) Kossuth tér (8) középkor (3) kutak (2) laktanya (4) Lázár utca (3) liget (4) Lipták János (5) Luther utca (8) Madách utca (1) malmok (5) Mende Valér (1) Michnay Sándor (4) mozik (2) műemlékek (33) Munkácsy Mihály (2) Munkácsy utca (3) Münnich Aladár (2) múzeumok (5) népi építészet (21) Orbán Ferenc (1) Orosházi út (1) óvodák (2) podsztyenás házak (18) polgárházak (22) posta (2) Quittner Ervin (3) Rerrich Béla (1) Siedek Viktor (1) Szabadság tér (13) szállodák és vendéglők (8) Szarvasi út (2) szavazás (1) Szeberényi tér (10) szecesszió (11) Széchenyi utca (1) Szent István tér (15) Szlavitsek és Kondorosy (1) szobrok (5) Sztraka Ernő (13) templomok (16) Tevan Rezső (3) Tompa utca (1) vasúti épületek (11) villák (9) Wagner József (4) Ybl Miklós (3) Zamecsnik Sándor (3) Címkefelhő

A gyalogsági laktanya III. – Gyalogsági laktanyából gimnázium

2019.04.29. 09:27 - csabaihazak

Címkék: laktanya iskolák Andrássy út átalakított épületek

Andrássy út 56.

Hosszas tárgyalásokat követően, több tervváltozat elkészülte után 1892–94-ben Jiraszek Lajos aradi építész tervei szerint épült fel a mai Andrássy úton a 101-es gyalogezred Békéscsabára bevonuló részének elhelyezésére gyalogsági laktanya számos épületből álló épületegyüttese, amelynek leglátványosabb eleme az Andrássy út felőli oldalon elhelyezkedő két legénységi lakóépület volt. A két épület Békéscsaba első (részben) kétemeletes épületei volt, hozzájuk fogható monumentális épület még nemigen épült korábban a városban, így nem meglepő, hogy hamar a csabai képeslapok kedvelt témájává váltak.

laktanya.jpgA gyalogsági laktanya a századelőn

a_gyalogsagi_laktanya.jpgA jobb oldali legénységi épület

A két legénységi lakóépület mögötti területen épült fel a markotányos épület, az istálló, a mosó- és zuhanyépület, a kocsiszín, a börtön és a tiszti lakóépület. A 25770 négyzetméternyi telket kb. egy méterrel kellett feltölteni a Szarvasi út külső vége, a város és a MÁV közötti területből nyert földdel.

Helyszínrajz. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

laktanya_1.jpgA gyalogsági laktanya jobb oldali legénységi épülete. A kép jobb oldalán a tiszti lakóépület részletekaracsonyi_laktanya.jpgA laktanya 1896-ban. Forrás: Karácsonyi János: Békés vármegye története

A kaszárnyát 1894. április 29-én szentelték fel. A zászlóalj teljes díszben, élén a tisztikarral, reggel 9-kor felvonult a katolikus templom elé. A hívekkel zsúfolásig telt templomban Krisztik h. plébános csendes misét olvasott, mely alatt a kóruson a katonai zenekar játszott. Az istentiszteletet a tisztikar és a város elöljárósága is végighallgatta. Az istentiszteletet követően zeneszó mellett Schweitzer őrnagynak tisztelgett a zászlóalj, s a nép ezreitől kísérve bevonult az új laktanyába, amelynek udvarán ismét imára vezényeltettek, a zenekar pedig a császári himnuszt játszotta. A legénység ezután leszerelt, az őrnagy pedig meghívta Sztraka György főszolgabírót és a város elöljáróságát a laktanya megtekintésére. Először a négy század konyhájára néztek be, ahol a szakácsok már nagyban főzték az extra menázsit, amely levesből, húsból, disznósültből és lekváros derelyéből vagy mákos laskából állt, amit a katonák óhajtottak. Az ételeket a szemlebizottság meg is kóstolta és jónak találta. Ezalatt az udvaron csapra verték a söröshordókat, a legénység szakaszonként levonult, és mindenki egy-egy pohár sört kapott. Tizenegy órakor ebédhez ültek, a jó ételekhez fél liter jó bort kaptak, ezt követően emelkedetté vált a hangulat. A katonák Schweitzer őrnagyot és a kapitányokat éltették, majd rágyújtottak és bakanótákat énekeltek. Délután egy órakor kezdődött a vigadóban rendeztek ebédet, melyen részt vettek Tallián Béla főispán, dr. Fábry Sándor alispánhelyettes, Haviár Lajos kir. mérnök, Sztraka György főszolgabíró, a 101. gyalogezred tisztikara, a városi elöljáróság és az építő bizottság. A menü a következő volt: Leves: metélt, barna francia. Hal: tok és kecsege. Beouff: fillée és vesepecsenye. Sültek: sült csirke és borjú. Tészták: bouding, satóval, almás pite. Sajt és alma. Feketekávé. Borok: magyarádi asztali, villányi vörös, pezsgő. Az ebéd alatt pohárköszöntőt mondott Tallián Béla főispán őfelsége a királyra, Korosy László főjegyző az ezred tisztikarára, Schweitzer cs. és kir. őrnagy a fő- és alispánra, a főispán a katonaság és polgárság közötti jó viszonyra, Vidovszky János a főispánra, dr. Fábry Sándor a tisztikarra és a legénységre. A város a felavató ünnepély után a legénységet is megvendégelte. gyalogsagi_laktanya.jpgA laktanya egy korai képeslapon35334.jpgA laktanya a századforduló körül. Jobbra a tiszti lakóépületlaktanya5.jpgA laktanya a századforduló körülgyl.jpgAz Andrássy út a gyalogsági laktanyávaltornateren.jpgA tornatéren

1910-re a katonai mozgókonyhák és egyéb felszerelések befogadására szolgáló épület szűknek bizonyult, úgyhogy kibővítése vált szükségessé. A kibővítés 8000 koronába került, amely összeg fedezéséhez a vármegye 20 éven át évi 150 koronával járult hozzá a katonabeszállási alap terhére. A belügyminiszter a törvényhatósági bizottság ide vonatkozó határozatát jóváhagyta. laktanya1.jpgA laktanya a XX. század elején

laktanya.jpgA laktanya a századforduló körül

laktanya_1.jpgA jobb oldali legénységi épület

laktabya_1914.jpgA laktanya 1910 körül

laktanya4.jpgA bal oldali legénységi épület az őrségépülettel

Az 1919-es román megszállás nagy károkat okozott az épületben. Ádám Gusztáv városi mérnök beszámol egy esetről, amikor a tiszti épület padlásán néhány román katona tüzet rakott. A tüzeléshez a fedélszék nagy kötő gerendáiból lefűrészelt gerendákat használták fel. Alig sikerült a mérnök a parancsára az épületet a leégéstől megmenteni.

A laktanya a világháború után, 1922-ig a 101-es gyalogezred utódállományának adott otthont (ide tartozott a gyulai huszárszázad is), 1922 és 1938 között a Magyar Királyi Honvédség fogatolt lövészegységének, 1938 és 1944 között a honvédség gyalogsági lövészezredének, majd 1944 és 1948 között az 5. önkéntes reguláris ezred állomáshelye volt.

1926 júniusában megvizsgálták a laktanya épületét és megállapították, hogy azon számos, különböző nagyságú fogyatékosság van, melynek sürgős kijavítása kívánatos. Ugyanez a bizottság javaslatot is készített a városnak a javítások mérvét és mikéntjét illetőleg. 1928-ban több terv született a kibővítésre. Békéscsaba városa és a honvédelmi miniszter között olyan egyezség jött létre, hogy a város tulajdonjogának fenntartása mellett, 40 évre korlátlan használati joggal átengedi az államkincstárnak a laktanyát. Kötelezi továbbá magát arra is, hogy a laktanya legénységi épületeit, az úgynevezett markotányos épületet emeletráépítéssel kibővíti, továbbá egy 32 lóra való istállót emel és ezeken kívül még egy 10-12 lakásos tiszti épületet is fog építeni, azonban sem a markotányos épület bővítésére, sem a tiszti lakóépületek felépítésére nem került sor.

Az épületegyüttes az 1944-es bombázások során súlyos károkat szenvedett. A helyreállítás, a lebombázott épületrészek elbontása a következő években történt. 1956. november 4-én a szovjet tankok tűz alá vették, majd elfoglalták a laktanyát, amely jelentős károkat szenvedett. A helyreállítás során épült ki az második emelet az épületek teljes hosszában. A laktanya, amely  Nagysándor József honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú nevét vette fel, 1948 és 1965 között a Magyar Néphadsereg Lövész hadosztály ezredtörzsének állomáshelye volt, 1966-tól 1973-ig a Magyar Néphadsereg Központi Tiszthelyettes Iskolája működött itt, 1973 és 1992 között pedig a Magyar Néphadsereg 9068. számú Rádió Zavaró Zászlóaljának állomáshelye volt 

fentrol.jpgLégifotó a laktanya területéről 1962-ből. Jól látható a kép jobb oldalán a bombázások után kb. harmadára csökkent tiszti lakóépület, illetve hogy ekkor már végig kétemeletesek voltak a legénységi lakóépületek. Forrás: fentrol.hu

Az utolsó állomány 1992 júliusában búcsúzott a laktanyától. A város ezt az épületet jelölte ki a Rózsa Ferenc Gimnázium részére (korábban a Szabadság téri volt pártház is felmerült). Az egykori laktanya két szimmetrikus épülete közé modern aula épült, amelyet az első emelet szintjében függőfolyosók kapcsolnak a két épületszárnyhoz. Az átalakítások a két főépület homlokzatát is jelentősen érintették. Az iskola fél év alatt elkészült. 1995-től a markotányos épületből kialakított leánykollégium, egy évvel később pedig már a tiszti lakóépületből kialakított fiúkollégium is fogadta a diákokat. 1995-től használhatták a tanulók az ebédlőt és az új tornatermet. A fiúkollégium egy évvel később, 1996-ban költözött mai helyére, így vált teljessé az épületek felújításával az épületegyüttes. A munkálatokat nagyrészt a BÁÉV Rt. végezte, amely munkájáért 1995-ben Építőipari Mesterdíjat kapott. 2008-ra lebontották az utolsó megmaradt, romossá vált honvédségi épületeket is. 2008-tól az iskola Andrássy Gyula Gimnázium néven működik az épületben.

A bal oldali legénységi épület homlokzati terve. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az épületegyüttes legjelentősebb eleme a két legénységi épület, amelyek a kapuépületre szimmetrikusan, a mai Andrássy úton helyezkednek el, az utca felől azonos kialakítású, 2+4+2+2+2+4+2 tengelyes, emeletes, részben kétemeletes homlokzattal. A földszint vonalazott, az épület és a kétemeletes szakasz sarkait vonalazott lizénák hangsúlyozzák, illetve ugyanilyen lizénák láthatóak mindkét oldalon a második és harmadik tengely között, valamint az épület középső, attikafallal koronázott, kéttengelyes szakaszának két oldalán. Az attikafalon a "Gyalogsági laktanya" felirat állt. Az épület ablakai egyenes záródásúak, a földszinten zárókővel lezárt szalagkeretet kaptak, az első emeleten a szélső hat tengelyben egyenes szemöldökpárkánnyal, a kétemeletes rész első emeleti részén pedig háromszög alakú timpanonnal záródnak. A második emeleti ablakok füles szalagkeretet kaptak. A középső, attikafallal lezárt szakaszon minden emeleten ikerablakok láthatók. Az épület az itt bemutatott tervekhez képest némileg egyszerűsített formában épült: nem valósult meg a második emeleti ablakok egyenes szemöldökpárkánya, illetve a volutás keretezés, valamint az első emeleti ikerablakok timpanonjára sem kerültek fel az akrotérionok.

Az udvari homlokzat tervrajzának részlete. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A bal oldali legénységi épület alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A jobb oldali legénységi épület emeleti alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A jobb oldali legénységi épület metszete. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A második emelet alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az 1994-es átalakítások a két főépület homlokzatán is jelentős változást eredményeztek. A két szélső tengely kivételével a szomszédos ablakok közé új, félköríves záródású ablakszárny került. Az ablakok egységes szemöldökpárkányt kaptak (ellentétben a korábbi, változatos díszítésekkel). Eltűntek az épületet tagoló vonalazott lizénák, a földszint vonalazása, az I. emeleti ablakok mellvédje, a homlokzatot jól tagoló, az emeleteket elválasztó párkányok.2015_febr_2.jpgA gimnázium A épülete2015_febr_1.jpgA gimnázium B épülete2015_febr_3.jpgRészlet az aulávaludvar_2016.jpgA gimnázium az udvar felől

A két legénységi épület között állt a kovácsoltvas kapu, két oldalán szimmetrikusan helyezkedett el a két földszintes, kéttengelyes homlokzatú őrségépület.

A kapuépület homlokzata és alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A kapuépület alapja és metszete. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltáragyalogsagi_laktanya_a_vartaval.jpgGyalogsági laktanya a vártávalgyalogsagi_laktyana.jpgGyalogsági laktanya. A kép jobb oldalán jól megfigyelhető a szép kovácsoltvas kapu, hátterében a markotányos épület látszikkantin_varta.jpgKantin és várta

A bal oldali legénységi épület mögött, a Tulipán utcával párhuzamosan épült fel a hosszú, 2+2+4+1+4+2+2 tengelyes homlokzatú, földszintes markotányos épület.

A markotányos épület homlokzata és metszetei. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A markotányos épület alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltáralaktanya_udvar.jpgA laktanya udvara. A kép jobb oldalán a markotányos épület részlete

A gimnázium kialakítása során az egykori markotányos épületét emeletráépítéssel száz férőhelyes leánykollégiummá alakították át.

lanykoll_udvar.jpgA markotányos épületből lett leánykollégiumlanykollegium.jpgA leánykollégium Tulipán utca felőli homlokzata

A Tulipán utca felőli oldalon épült fel az istálló. Itt ma a gimnázium tornaterme található.

Az istálló homlokzata és metszetei. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az istálló szomszédságában, a mai Vécsey utca (1910-ig Vizenyős utca) mentén, a markotányos épület vonalában épült fel a mosó- és zuhanyépület.

A mosóépület homlokzata és metszete. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A mosó- és zuhanyépület alaprajzai. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Szintén a Vizenyős (Vécsey) utcai oldalon állt a kocsiszín hosszú épülete.

A kocsiszín homlokzata, metszetei és alaprajza. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárafegyvergyakorlatok3.jpgFegyvergyakorlatok a laktanya udvarán. Háttérben a kocsiszín látható

A kocsiszín előtti területen állt a földszintes börtönépület.

A börtönépület homlokzata és metszete. Forrás: Bcs. laktanya építési ügyiratai és tervrajzai, MNL BéML V. 76 a. 3/1892., Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

A laktanya területét a vasút felőli oldalon lezáró tiszti lakóépülettel, a mai fiúkollégium épületével – mint az épületegyüttes egyik legfontosabb elemével – sorozatunk záró részében, külön bejegyzésben foglalkozunk.2007.jpgA gimnázium 2007-ben2015_majus.jpgNyáron a gimnázium teljesen eltűnik a fák mögött2015_febr_4.jpgA gimnázium napjainkban

Bár a korábbi átépítéseket követően egykori értékeiből már sokat vesztett az épület, a gimnáziummá alakítás során talán érdemes lett volna többet megőrizni vagy visszahozni az eredeti homlokzatból. A volt gyalogsági laktanya gimnáziumként továbbélő épületei azonban a számos átalakítás után is szép, a városképben jelentős szerepet játszó épületek.

Felhasznált irodalom:
[1] Békésmegyei Közlöny, 1910–1938.
[2] Ádám Gusztáv: Békéscsaba műszaki vonatkozású alkotásai, kézirat, 1939.
[3] Katonaság Békéscsabán, az Andrássy Gyula Gimnázium honlapja.
[4] Az iskola története, az Andrássy Gyula Gimnázium honlapja.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://csabaihazak.blog.hu/api/trackback/id/tr9013674974

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása